Kritik: Arkitekturcenter kun for eliten

Dansk Arkitektur Centers forsøg på en folkelig formidling af arkitektur

er en fiasko.

Dansk Arkitektur Center er i krise. Forsøget på at lave en bred formidling af arkitektur er mislykkedes.

Af de godt 25.000, der årligt besøger udstillingerne i Gammel Dok på Christianshavn har langt de fleste relationer til faget.

Ifølge kommunikationschef Eric Messerschmidt har Dansk Arkitektur Center ingen detaljeret statistik over, hvor mange af gæsterne, der er arkitekter eller arkitektstuderende. Ud over publikummet til udstillingerne skønner Dansk Arkitektur Center, at 20-25.000 mennesker benytter centret til konferencer og andre arrangementer.

Ingen gennemslagskraft

Dansk Arkitektur Centers direktør Jørgen Nue Møller afviser, at centret er ramt af en publikumskrise.

»Besøgstallet har i mange år ligget nogenlunde konstant, og ser vi på medlemmerne af støtteforeningen Gammel Doks Venner er der ingen indikation af, at det specielt er arkitekter, der kommer til vores udstillinger. Tværtimod. Vores konferencegæster er heller ikke kun folk med relation til arkitektfaget. De kommer fra et bredt udsnit af erhvervslivet og den offentlige sektor,« siger han.

I arkitektmiljøet kritiseres Dansk Arkitektur Center for at være for dårlige til at manifestere sig.

»Det undrer os, at centret, og de ting, der foregår der, er så usynlige. Centret har ikke nogen gennemslagskraft, og derfor kan man godt diskutere, om Dansk Arkitektur Center overhovedet har nogen berettigelse,« siger arkitekt Steffen Prehn, der er medejer af Byggeinfo, som i praksis fungerer som en Internet-portal for byggeriets rådgivere med nyheder om byggeaktiviteter generelt og arkitektkonkurrencer og projekter i særdeleshed.

For elitært

Adskillige af de arkitekter, JP København i de sidste to uger har talt med, erkender, at de ikke forstår mange af udstillingerne. De er simpelt hen for elitære. Andre mener, at det er nødvendigt at opretholde et fagligt niveau i stedet for at gå efter laveste fællesnævner.

Arkitekturkritiker Henrik Sten Møller, Politiken, er helt holdt op med at komme til udstillingerne.

»De er alt for indforståede. Gammel Dok mangler i høj grad en folkelig strategi. Det er slet ikke et sted for folket og de problemer, der optager almindelige arkitektur-interesserede,« siger han.

Blandt de kommende udstillinger i Gammel Doks ArkitekturGalleri, der primært sigter mod yngre arkitekter og i øvrigt er blevet godt modtaget, er Knut Eirik Dahls "Hastigheden og Slangen." En, som det hedder, "redefinering i stor målestok af hele landskaber, en kritisk afdækning af eksisterende forestillingsverdener og en langsom vandring henimod kommende byskaber."

Louisiana i Humlebæk, der for tiden viser en udstilling om arkitekt Henning Larsen, er et eksempel på, at arkitektur godt kan trække mange folk til.

»Som et etableret kunstmuseum har vi selvfølgelig en anden indgangsvinkel og nogle helt andre forudsætninger, men jeg tror, at man må prøve at sætte sig ind i den almindelige forbrugers måde at opfatte tingene på,« siger museumsinspektør Kjeld Kjeldsen, der selv er arkitekt.

Direktør Jørgen Nue Møller er enig i, at formidlingen skal være mere bred og roser samtidig Louisina for tiltagene, som han mener er med til at fremme interessen for arkitektur.

»Vi vil gerne også forstærke den folkelige strategi. Men jeg mener, at vi allerede har haft succes med en række brede udstillinger, som "Hen Ad Vejen" i 1998, der viste 15 forslag til fremtidens parcelhuse, og "Tegn På Energi" i 1999 om de arkitektoniske udtryk i vores energiproduktion. Udstillinger, som alle kunne forstå,« siger han.

På finansloven

Dansk Arkitektur Center er på finansloven og får årligt en bevilling på to mio. kr. fra Kulturministeriet og to mio. kr. fra By- og Boligministeriet. Derudover får centret et tilskud på tilsammen 800.000 kr. fra forskellige organisationer. Heriblandt 100.000 kr. fra Danske Arkitekters Landsforbund.

Alene bevillingerne fra de to ministerier svarer til, at centret får 160 kr. per person, der går ind og ser en af de 10-12 årlige udstillinger.

For lidt for pengene

Til sammenligning får et udstillingssted som Charlottenborg med omkring 75.000 besøgende godt seks mio. kr. i statsstøtte om året - svarende til 80 kr. per besøgende.

»Man kan altid diskutere, hvor meget man får for pengene, men Dansk Arkitektur Center fungerer i en relativ ny struktur i forhold til Charlottenborg, der er en veletableret institution med en lang række traditioner og udstillinger bag sig. Helt generelt stiller ministeriet dog nogle krav, og der er ingen tvivl om, at et af formålene med Gammel Dok er at skabe udstillinger, der henvender sig bredt og samler en masse mennesker,« siger kontorchef Paul Mollerup, Kulturministeriet.

Økonomisk uro

Dansk Arkitektur Center har flere gange været i økonomiske vanskeligheder og gik konkurs efter et underskud på to mio. kr. i regnskabsåret 1994.

En økonomisk rekonstruktion er i dag begyndt at give balance i regnskaberne, men centret har store problemer med at finde sponsorer i erhvervslivet, som vil finansiere de udstillinger, der er husets fundament. I efteråret havde centret ifølge direktør Jørgen Nue Møller igen problemer med likviditeten og det nye ArkitekturGalleri for unge arkitekter, forventes, i det endnu ikke fremlagte regnskab for 1999, at give et underskud på 200.000 kr. Derudover er centrets gæld vokset fra 2,7 mio. kr. i 1997 til 3,8 mio. kr. i 1998.

asger.westh@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen