Comeback til tidligere SF-topfigur

Selv om Martin Günter igen bliver gruppeformand i SF's gruppe i København, har Jens Johansen stadig ansvaret for budgetforhandlingerne.

Martin Günter får comeback som leder i SF's gruppe på Københavns Rådhus.

De otte medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation har besluttet, at Günter skal være gruppeformand med ansvar for møderne med de øvrige partiers gruppeformænd, kontakten til Borgerrepræsentationens sekretariat samt forberede SF's gruppemøder.

Günter, der har været medlem af Borgerrepræsentationen siden 1986, var fra 1994 til og med 1997 gruppeformand, og fra 1989 til 1993 var han formand for Borgerrepræsentationen.

Men da posterne i SF skulle fordeles efter kommunalvalget i 1997, måtte Günter nøjes med at blive menigt medlem af kulturudvalget. Desuden er han medlem af børn- og ungeudvalget.

Den tungeste post i SF's rådhus-gruppe kommer tidligere skole- og kulturborgmester Jens Johansen dog til at sidde på. Han fortsætter som budgetordfører og bliver desuden leder af gruppemøderne.

Jens Johansen har været konstitueret som gruppeformand, siden Kaja Jacobsen stoppede på posten i eftersommeren for at blive kørt i stilling som SF's medlem af Hovedstadens Udviklingsråd, HUR. En post, som Martin Günter i øvrigt meget åbent erklærede sig interesseret i og egnet til.

Modeller kasseret

Siden har SF-gruppen så forgæves forsøgt at nå frem til en organisering og ledelse, som alle otte medlemmer kunne blive enige om. Efter tre-fire forskel-lige, men også kasserede modeller, er det nu lykkedes, siger Jens Johansen.

»Martin Günter påtager sig nu en del af ansvaret for gruppens organisatoriske liv, og det bakker en enig gruppe op om. Og med en aftalt fordeling af arbejdsopgaverne tror jeg på, at gruppen bliver mere dynamisk end det seneste halve års tid, hvor vi organisatorisk har ligget underdrejet,« siger Jens Johansen.

Martin Günter er tilfreds med organiseringen og ledelsesstrukturen.

»Det har jo ikke været for at skade partiet, at vi har lavet det her. Nu skal vi så vise, at det er en model, der holder i praksis - og det forventer jeg,« siger Martin Günter.

Selv om Kaja Jacobsen ikke længere er med i den daglige gruppeledelse, får hun alligevel stor indflydelse på SF's politiske profil. Hun skal have ansvaret for gruppens kontakt med SF's bagland i København, mens Charlotte Wieth-Klitgaard får ansvaret for kontakten til SF på Christiansborg. Til sammen udgør de to sammen med Jens Johansen og Martin Günter SF's ledelse af gruppen.

»Hvad angår det politiske, er det som hidtil ordførerne i de forskellige udvalg, der har ansvaret for at tegne partiet,« siger Jens Johansen, som er medlem af bygge- og teknik-udvalget og økonomiudvalget.

Som miljø- og forsyningsborgmester er Bo Asmus Kjeldgaard ikke med i SF-gruppeledelsen.

peter.schollert@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen