Politikere lytter til protest mod nye parkerings-regler

Socialdemokratiet præsterer kovending i sagen om erhvervsdrivendes parkering i København. To borgmestre er i åben strid om P-regler.

Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation har lyttet til de mange protester fra erhvervsdrivende, som føler, at de kommer i klemme, fordi kommunen vil indføre en grænse på gratis-parkering på maksimalt to timer i brokvartererne.

Hidtil har Socialdemokratiet stået fast på, at to- timers-reglen skulle gælde alle - med mindre man ville betale 50 kr. om dagen eller købe en licens til parkering for en pris på 275 kroner årligt til den bil, man er registreret som ejer eller bruger af.

Ordningen, der er vedtaget for at begrænse de godt 20.000 bilpendleres brug af gratis parkering i brokvartererne, skal træde i kraft til 1. marts.

Men efter erhvervslivet har peget på, at navnlig licensreglen vil påføre virksomhederne store ekstraomkostninger, har Socialdemokratiet nu ændret opfattelse:

»Vi er nødt til at lytte til folk, og nu har vi bedt forvaltningen om at udarbejde et forslag til, hvordan ordningen kan gøres mere erhvervsvenlig,« siger Socialdemokratiets gruppeformand, Johannes Nymark.

Valgkamp

Meldingen om den mere erhvervsvenlige holdning i Socialdemokratiet modtages med både glæde og forundring af den ansvarlige borgmester på området, Søren Pind (V).

»Jeg har jo måttet konstatere, at Venstres og de konservatives forslag om at udstede parkeringslicens hidtil er blevet nedstemt af Socialdemokratiets medlemmer. Derfor kommer meldingen overraskende for mig - men jeg hilser den selvfølgelig velkommen,« siger Søren Pind.

Han tilføjer, at sagen om parkeringsrestriktionerne har sat københavnernes sind i kog i en hidtil uhørt grad.

»Min sekretær har været på rådhuset i 20 år. Hun har aldrig oplevet så mange henvendelser fra folk,« siger Søren Pind.

Han er ikke i tvivl om, at kovendingen i Socialdemokratiet er dikteret af overborgmester Jens Kramer Mikkelsen.

»På den baggrund er det svært at vide, hvornår overborgmesteren har styr på sit parti,« siger Søren Pind og konstaterer, at valgkampen tilsyneladende for alvor er i gang.

Forelagt de beskyldninger minder Jens Kramer Mikkelsen om, at Søren Pind netop er hjemvendt fra et ophold i New Hamp-shire, hvor han studerede den amerikanske valgkamp.

»Vi har ikke brug for retorik fra den amerikanske valgkamp i denne sag. Vi har brug for sund fornuft, og det er sund fornuft at finde løsninger på problemerne for de erhvervsdrivende,« siger Jens Kramer Mikkelsen.

Han vil ikke på nuværende tidspunkt lægge sig fast på, hvilken ordning der så skal indføres i København.

Dyrere for kunderne

Protesterne fra erhvervslivet handler navnlig om, at det bliver meget dyrere og langt mere besværligt at drive en virksomhed, som er afhængig af biler.

Trods Socialdemokratiets nye mere erhvervsvenlige melding, frygter virksomhederne stadig, at de kommer i klemme.

I det oprindelige forslag er det nemlig kun muligt at få en licens til et køretøj, også selv om man ejer flere biler. De øvrige af virksomhedens biler er henvist til at parkere lovligt ved indløsning af et såkaldt dagkort til 50 kr. En årlig udgift på 10.000 kr., som virksomhedernes kunder i sidste ende kommer til at betale.

Et særligt problem har de erhvervsdrivende, som har deres biler indregistreret uden for Københavns Kommune. De er ifølge det oprindelige forslag slet ikke berettiget til licens, og skal derfor købe dagkort hver gang et arbejde i brokvarteret tager mere end to timer.

Dyrere for kunderne

Nogle af dem, der har reageret kraftigt, er Byggeriets Firkant, der taler på vegne af Danske Entreprenører, Byggeriets Arbejdsgivere, Dansk VVS og ELFO med 8600 virksomheder over hele landet og 1150 virksomheder i København.

De forudser store problemer for de mindre serviceerhverv, hvis ikke politikerne annullerer to-timers-reglen:

»Vi skal mindst sikres en mulighed for at kunne parkere, mens arbejdet finder sted. Men uanset, hvordan ordningen bliver lavet i praksis, vil det blive dyrere for kunderne,« siger Jan Eske Schmidt, underdirektør i Dansk VVS.

niels.ditlev@jp.dk

peter.kronsted@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen