Støtte til kulturprojekt smuldrer

Københavns Kommune er ved at trække støtten til et kulturelt prestigeprojekt i millionklassen væk. De øvrige tilskudsgivere overvejer nu også situationen, fordi udstillingen "Babelstårnet år 2000" er forsinket med et år.

Multimedieprojektet "Babelstårnet år 2000", der er lovet 1,6 millioner kroner i hovedsagelig offentlig støtte, kan blive til ingenting.

Kunstnerne bag projektet, Henrik M. Møller og Jesper Høm, har modtaget over en million kroner, men langsommelighed får nu kulturforvaltningen i Københavns Kommune til at anbefale en skrinlægning af det storstilede projekt.

Kommunen gav i 1999 tilsagn om at støtte projektet med i alt 600.000 kroner fra Kulturministeriets regionale udviklingspulje - af de penge har Henrik M. Møller og Jesper Høm hævet en tredjedel.

Desuden har de to kunstnere fået tilsagn om støtte på i alt en million kroner fra Det Danske Filminstitut, Undervisningsministeriet og den private Beckett-Fonden.

Et år for sent

Den kommunale støtte blev tildelt under forudsætning af, at projektet kunne fremvises i udstillingsbygningen Nikolaj fra 1. januar i år. Det var en afgørende tidsfrist, da kommunen snart skal aflevere regnskab til Kulturministeriet, som skal refundere 50 procent af kommunens udgifter.

Men kunstnerne er bagud. Udstillingen er udskudt, den har fået nyt navn, så den i dag hedder "Babelstårnet år 2001".

I mellemtiden er forsøgene med de regionale støttepuljer afsluttet, og det betyder, at kommunen ikke kan få sine penge refunderet af Kulturministeriet.

De to kunstnere har i løbet af 1999 meddelt andre bidragydere, at projektet er udskudt et år. Men kulturforvaltningen i København har først fået besked i januar i år.

I et brev dateret 24. januar 2000 - tre uger efter den fastsatte dato for åbningen af udstillingen - forklarede Høm og Møller, at de ikke var klar over, at bevillingen kun gjaldt til udgangen af 1999.

»Reglerne er helt klare. Pengene skulle have været brugt i 1999, ellers skal de betales tilbage til ministeriet,« siger fuldmægtig Ane Katrine Lærkesen fra Kulturministeriet.

Derfor anbefaler Københavns Kommunes kulturforvaltning, at politikerne i Borgerrepræsentationens kulturudvalg på et møde i morgen aften afviser udskydelsen.

Samtidig indstilles det, at projektet skal være afsluttet inden den 1. oktober 2000, hvis Høm og Møller fortsat skal modtage støtte.

Opfylder de to kunstnere ikke dette krav, skal de desuden betale de 200.000 kroner, som de allerede har modtaget, tilbage.

"Såfremt projektet ikke realiseres, skal dette beløb tilbagebetales," skriver kulturforvaltningschef Ida Munk i sin indstilling.

Støtte gennemgås

Kommunens anbefaling ryster hele det økonomiske fundament for projektet.

Det danske Filminstitut, der har ydet 700.000 kroner i produktionsstøtte, vil nu kontakte kunstnerne.

Også Undervisningsministeriet, som har udbetalt 150.000 kroner, vil undersøge, om betingelserne for støtten er væk.

Jesper Høm og Henrik M. Møller ønskede i går ikke at kommentere sagen. Men de har søgt foretræde for kulturudvalget på mødet i morgen aften.

michael.enggaard@jp.dk

joakim.jakobsen@jp.dk

Side 5

Andre læser

Mest læste

Del artiklen