Nordjysk gods undgår regning for genopretning

Aalborg Kommune taber slagsmål om 450.000 kroner til naturgenopretning i Vestre Landsret.

Det nordjyske Kongstedlund Gods slipper for at betale den knap halve million kroner, som det har kostet Aalborg kommune at rydde op på nogle arealer i Lille Vildmose ved Mou i Nordjylland.

Vestre Landsret har torsdag frifundet godset for at betale udgiften til genopretning, fordi landsretten ikke mente, at genopretningen var nødvendig og sket med de rigtige metoder.

Sagen handler om oprydning efter dyrkning af nogle fredede arealer i Lille Vildmose i 2008-2009. Lille Vildmose er udpeget som beskyttet habitatområde, og i maj 2008 blev Aalborg kommune opmærksom på, at der var kørt kunstgødning ud på nogle af arealerne i strid med fredningen.

Kommunen meddelte godset påbud om at fjerne både gødning og græsfrø ved at fræse jorden, og grønthøste de afgrøder, der måtte komme op, og fjerne græsset.

Ejeren overholdt ikke fristen og skrev til kommunen, at han selv ville udføre arbejdet, når det blev muligt. I juni 2009 var ejeren endnu ikke gået i gang med arbejdet.

Forkert metode

I efteråret 2009 indledte kommunen så genopretningen ved at skrabe de øverste centimeter af arealerne.

Kommunen krævede, at ejeren skulle betale godt 435.000 kr. til dækning af udgiften til entreprenørens arbejde.

Dette nægtede ejeren og henviste blandt andet til, at kommunens handling var ude af proportioner, både i sig selv, med hensyn til udførelse og med hensyn til formål om at beskytte naturen.

Landsretten er enig med byretten i, at sagen er håndteret korrekt af kommune og ankeinstanser, men godset slipper alligevel for at betale for genopretningen.

Kommunen brugte nemlig en helt anden metode end først planlagt, og ifølge en skønsmand var metoden heller ikke velegnet, så derfor kan man ikke forlange, at godset skal betale den udgift.

/ritzau/

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen