Akademikere: Vi er åbne for debat

Kvalitetsudvalgets forslag er ikke den endelige løsning, men et godt oplæg til debat, siger Akademikernes Centralorganisation.

Et godt forslag, som vi glæder os til at diskutere i den kommende tid.

Sådan lyder det fra Akademikernes Centralorganisation (AC) i en kommentar til forslaget om en omlægning af de videregående uddannelser, som regeringens kvalitetsudvalg i dag offentliggjort.

Forslaget rummer to markante brud med uddannelsessystemet: Bacheloruddannelsen skal udvides fra tre til fire år, og den direkte overgang fra bachelor-delen til kandidatdelen skal begrænses. Kun en tredjedel af de studerende kan gå direkte til kandidat-delen - primært for de der går efter et teoretisk eller forskningsmæssigt forløb.

AC: Store udfordringer

Resten skal ud på arbejdsmarkedet og have erhvervserfaring, inden de tager deres kandidat sideløbende med arbejdet eller vender tilbage efter et par år og fuldfører kandidatdelen.

"Udfordringerne er til at få øje på," siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, til organisationens hjemmeside.

Han peger på, at der er brug for en "bred og åben debat" i lyset af de senere års stigende optag på universitetsuddannelserne sammenholdt med dimittendernes problemer med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Oplæg til debat, ikke en løsning

Og han siger, at kvalitetsudvalgets rapport er et godt udgangspunkt for den kommende debat.

"Vi er glade for at kunne konstatere at Kvalitetsudvalget aktivt undgår, at vi laver et uddannelsessystem med blindgyder," siger Finn R. Larsen og tilføjer, at "en så gennemgribende ændring som der foreslås, må gives den fornødne tid til en bred offentlig debat, hvor forslagene kan blive vendt og drejet."

"Akademikerne vil i den kommende tid bidrage til en konstruktiv debat med kvalificering af de forskellige løsningsmodeller," garanterer han.

AC-formanden er enig i, at uddannelserne i højere grad bør erhvervsrettes i forhold til arbejdsmarkedets behov for højtuddannet arbejdskraft, og også tanken om at et nyt bevillingssystem som afløser for det nuværende taxametersystem lyder positivt for AC.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen