Rottekrig i Forsvarskommandoen

Mens Forsvarskommandoen så vidt vides med held gennem årene fik holdt østblokmuldvarper ude, måtte man for nyligt bruge en halv million kroner på at slippe af med et større antal indtrængende lokale rotter.

Seks rotter for en halv million kroner - nogen vil måske finde det at være en vel høj pris.

Men ikke i den ellers økonomisk trængte forsvarskommando i Vedbæk, hvor man først på året spenderede præcis 491.869 kr. på rottebekæmpelse i bygning 37: hovedbygningen, hvor bl.a. forsvarschefen og en række af hans generaler holder til sammen med et par hundrede stabsfolk:

»Og i øvrigt mener vi, at der var langt flere løs i bygningen, end de seks rotter, vi fangede. Alle er de væk nu, og det er det vigtigste«, pointerer officeren med ansvaret for aktionen, major John Nielsen, chef for kommandantskabet og dermed Forsvarskommandoens ydre bastioner.

I tidens løb har man gjort sig store tekniske og bevogtningsmæssige anstrengelser for at holde særligt østbloksmuldvarper ude. I stedet blev det altså lokale, men snedige rotter, der fandt ind:

»I princippet, har det vist sig, kunne spioner med skæg og blå briller godt have gravet sig fri indgang til bygningen som en tunnel op gennem de støbte blomsterkummer i hall'en, hvor vi efter et større spionarbejde med hvidt sporpulver drysset på kanterne opdagede, at rotterne trængte ind,« fortæller John Nielsen.

Kummer uden bund

Kummerne viste sig at være uden fast bund.

John Nielsen påpeger, at Forsvarskommandoen af Søllerød Kommune har modtaget megen ros for den direkte og kompromisløse måde, hvormed man er gået til opgaven, der blev løst over tre måneder, efter at særligt ISS-rengøringspersonalet var begyndt at klage over natlige ædegilder.

Resolut blev alle bygningens åbne papirkurve udskiftet med nye med forsvarlige metallåg, konsekvent blev alle gulvpotteplanter løftet op i vindueskarmene og alle småkageskåle rundt om på skrivebordene beordret behørigt forseglet, inden de ansatte gik hjem om eftermiddagen, forklarer majoren om bestræbelserne på at få rotterne til at finde andre græsgange.

Størstedelen af den halve million kroner er imidlertid gået til mere permanente forbedringer. Primært er en række områder i kælderen i direkte forbindelse med jorden blev forseglet med beton, blomsterkummerne sløjfet, ligesom udluftningskanaler og passager opad faldstammer er blevet lukket med metalgitter.

Bygningsstandarderne i 1972, da bygningen blev taget i brug, var ikke, hvad de er i dag, erkender majoren ærgerligt.

Rotter ved nattetid

Rotteproblemet blev for alvor synligt, efter at man efter års udskydelse fik seks mio. kr. til at renovere det gamle sammenfaldne kloaksystem i området, der er fra 50'erne. Straks begyndte rotterne ved nattetid at springe rundt på alle kommandoens tre etager. Dog så vidt vides ikke på forsvarschefens kontor, pointerer John Nielsen. Bl.a. fandt man til gengæld en rotterede med yngel bag et tekøkken.

John Nielsen mener ligesom Københavns Skadedyrsbekæmpelse, der bl.a. havde mini-TV-kameraer inde alle tænkelige steder, at rotteplagen nu er et overstået kapitel:

»Musene er vendt tilbage. Det, forstår vi, er et tegn på, at rotterne er væk«, konstaterer majoren.

Miljøstyrelsen gætter forsigtigt på, at 200.000 af de skønsmæssigt en til to mio. rotter i Danmark holder til i landets 50.000 km kloakrør.

mads.stenstrup@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen