Dansk-svensk skatteaftale på plads

En meget glad skatteminister Svend Erik Hovmand (V) præsenterede onsdag sammen med sin svenske kollega Bosse Ringholm en ny dansk-svensk skatteaftale, som sikrer, at arbejdskraften i Øresundsregionen nu kan bevæge sig langt friere frem og tilbage over Sundet.

"Det er en historisk dag," sagde den danske skatteminister. Forhandlingerne om en aftale begyndte under den tidligere SR-regering og har således været ganske længe undervejs.

Den nye skatteaftale fjerner en række af de problemer, som pendlere mellem Sverige og Danmark og deres arbejdsgivere har oplevet i dagligdagen i Øresundsregionen.

Lettere administration

For det første skal man betale skat dér, hvor man arbejder mest. Det betyder, at det nuværende princip fastholdes, men dog gøres lettere at administrere.

For det andet sikres det, at Øresunds-pendlerne får fradrag for pensionsindskud uafhængigt af, om pensionsordningen er tegnet i Danmark eller Sverige.

Fradrag for broafgift

For det tredje sikres det, at pendlerne får fradrag for deres befordringsudgifter, herunder fradrag for broafgiften på Øresundsbroen.

Derudover er der aftalt en mere rimelig fordeling af skatteprovenuet, så bopælskommunen ikke som hidtil kun har udgifterne, men ingen indtægter, hvis man arbejder i det andet land.

Det betyder i realiteten, at Danmark skal betale et trecifret millionbeløb til de svenske kommuner.

JP/ritzau/

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen