Landsret hjælper gældsramte

Der er godt nyt til førtidspensionister i bundløs gæld. Selv om de har fået afslag på at få gældssanering, kan de måske få det alligevel.

Et ægtepar i Horsens har således udsigt til at få gældssanering, selv om skifteretten i første omgang sagde nej.

Vestre Landsret har nemlig netop fastslået, at skifterettens afslag var i lodret strid med såvel loven som retspraksis. Derfor skal skifteretten i Horsens nu behandle sagen igen. Med kendelsen er der ikke tvivl om udfaldet, mener ægteparrets revisor.

»Nu får de gældssanering, og i stedet for at skulle betale 165.000 kr. til kreditorerne skal de formentlig nu slet ingenting betale,« siger revisor Jørgen Juel Hansen.

Problemet er, at skifteretten i Horsens regnede sig frem til, at ægteparret havde en højere indtægt, end de reelt havde. I budgettet, der lå til grund for afgørelsen, regnede skifteretten et såkaldt invaliditetsbeløb på 1872 kr. om måneden for både manden og kvinden med som en indtægt. Det må man ikke. Beløbet skal dække "uspecificerede ekstraudgigter forbundet med sygdom og invaliditet" og skal holdes uden for budgettet, fastslår landsretten. Dermed bliver ægteparrets betalingsevne langt mindre.

Får stor betydning

Jørgen Juel Hansen siger, at afgørelsen vil få betydning over hele landet.

»Jeg ved ikke, hvor mange kommuner og andre, der regner invaliditetsbeløbet med som en indtægt. Men der, hvor det sker, må man ændre praksis, og det kan få betydning for andre førtidspensionister, der har fået afslag på gældssanering på et forkert grundlag. De kan måske få gældssanering alligevel,« siger revisoren.

I Gladsaxe har politimesteren også medregnet et invaliditetsbeløb som en indtægt i et budget, der lå bag beslutningen om at trække i lønnen hos en mand, der skyldte 28.000 kr. i bøde og sagsomkostninger. Det må han gerne ifølge en vejledning fra Kriminalforsorgen. Jørgen Juel Hansen har skrevet til Kriminalforsorgen for at få dem til at ændre vejledningen, så den bliver i overensstemmelse med loven og retspraksis.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen