Læger advarer mod nyt patientregister

Sundhedsministeriet vil indføre et nationalt patientregister med følsomme oplysninger om danskernes aftaler om behandlinger og undersøgelser.

»Hvornår er min næste aftale på hospitalet? Hvem er min kontaktperson? Og hvad er det, jeg har aftalt med min læge?« 

Det kan være en jungle for f.eks. multisyge patienter at finde rundt i alle sygehusaftaler, men fremover skal det være lettere at holde styr på sine lægekonsultationer, undersøgelsesaftaler på sygehuset, tandlægebesøg, scanningstider, operationsdatoer etc. 

Sundheds- og Ældreministeriet har netop haft en bekendtgørelse i høring om oprettelsen af et nyt sundhedsdataregister, National Patientindex (NPI), som skal indsamle og dele aftaleoplysninger om patienter. Og allerede fra 1. august vil ministeriet søsætte et pilotprojekt, hvor patienter og sundhedsansatte via det nye register kan se alle de mødeaftaler om undersøgelse, behandling og kontrol, som den enkelte borger har. Registret skal bl.a. hjælpe multisyge patienter og patienter med komplicerede sygdomsforløb med at hitte rede på deres mange aftaler, lige som læger, sygeplejersker, tandlæger, fysioterapeuter etc skal sikres et bedre overblik over den enkelte patients behandlingsforløb.

Programmet skal i følge ministeriet sikre nem adgang til oplysninger på tværs af sundhedsvæsenet, og registret vil bl.a. indeholde oplysninger om dato, tid og sted for borgernes sundhedsaftaler.

Danske Patienter roser initiativet, og direktør Morten Freil finder det positivt, at ministeriet nu sikrer hjemmel til at indsamle og dele de pågældende data. 

»Det er et skridt i den rigtige retning, som vil gavne patienternes forløb,« siger Morten Freil.

Dog bør patienterne have mulighed for at blinde eller skjule data i NPI-registret, påpeger han. Da der er tale om personfølsomme oplysninger på CPR-niveau, indebærer det blandt andet, at patienterne i tilstrækkelig grad informeres om muligheden for at frabede sig, at deres aftaler registreres i registret, lyder det.

Det nye register skaber dog voldsom bekymring hos flere andre aktører. Blandt andet finder Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers lægefaglige selskab, implementeringen forhastet og kritiserer i sit høringssvar, at de mange følsomme patientdata indsamles uden samtykke

Samme pointe har Thomas Birk Kristiansen, der som læge og formand for Patientdataforeningen har skrevet til Folketingets Sundhedsudvalg om sin bekymring for »den stærkt bekymrende og vidtgående dataindsamling«. Han mener, at registerkonstruktionen helt grundlæggende bryder med den fortroligheds- og medbestemmelsesret, der normalt hersker omkring personfølsomme data.

»Hvis man har en aftale hos en psykiater, en gynækolog eller hos Sexologisk Klinik, er det jo ikke sikkert, at man er interesseret i, at ens tandlæge eller fysioterapeut skal vide det,« siger Thomas Birk Kristiansen. Han mener også, at sundhedsministeren med bekendtgørelsen og sundhedsloven i hånden nu har særbeføjelser til, uden samtykke og uden om Folketingets partier også at »bemægtige sig danskernes journaloplysninger, vaccinationsoplysninger, medicinoplysninger og laboratoriesvar og placere dem i NPI.«

»Der er næppe tvivl om, at formålet med NPI rækker langt videre end blot at indsamle patienternes aftaler,« siger Thomas Birk Kristiansen.

Også etik-professor og tidligere medlem af Det Etiske Råd, Thomas Ploug, Aalborg Universitet, er bekymret.

»Der er tale om en bemærkelsesværdig og vidtgående beføjelse, når ministeren ved hjælp af en bekendtgørelse beslutter, at Sundhedsdatastyrelsen skal indsamle de personfølsomme sundhedsdata om borgerne. Det sker helt uden begrænsninger på formål og datatype, helt uden patientsamtykke, lige som man fratager lægerne mulighed for at blokere for dataindsamlingen. Det er en rigtig dårlig kombination, og beskyttelsen af patienten er meget ringe,« siger Thomas Ploug.

Hos Socialdemokratiet understreger sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, at man ikke må gå på kompromis med patientsikkerhed og datasikkerhed i NPI.

»Men vi mener samtidig, at vores sundhedsvæsen fortsat skal udvikles og moderniseres til glæde for borgere og patienter, så det hele bliver lettere, og så man som patient er sikker på, at de oplysninger, som ligger om én i systemet, også kommer positivt i spil, når man bliver akut syg. Der ser jeg klart muligheder med NPI. Det kan være svært at huske alle aftaler og at få koordineret og samordnet ting på tværs, så vi har en forpligtelse til at prøve at gøre det lettere for patienterne - med den højeste sikkerhed,« siger Flemming Møller Mortensen.

Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har sundhedsdata et stort potentiale og der er længe blevet efterspurgt et bedre digitalt samarbejde omkring patienter med komplekse forløb – både af patienterne selv, de pårørende og fagfolk.

»Selvfølgelig skal vi være varsomme, når vi åbner for nye muligheder for at dele data om patientforløb – det kan der næppe være to meninger om, og det gælder også for Nationalt Patientindeks,« siger hun.

Derfor er spørgsmålet om at kunne ”blænde” data også noget af det, der skal ses på i pilotprojektet, ligesom det at kunne frabede sig deltagelse, påpeger hun.

»Men jeg synes, det er ærgerligt, hvis der sker en dæmonisering af brug af sundhedsdata – for det faktisk kan gavne patienterne – ved at fremmane billeder om overvågning og udnyttelse af folks følsomme oplysninger, når det slet ikke er det, pilotprojektet indebærer,« siger sundhedsministeren.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen