Andre lande investerer mere – Danmark bruger stadig færre penge pr. studerende

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd omskriver en ny analyse fortællingen om, at Danmark bruger mange penge på uddannelse.

Artiklens øverste billede
De seneste år er antallet af studerende steget kraftigt i Danmark bl.a. på Københavns Universitet, som ses på billedet. Forbruget pr. studerende er dog, ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, samtidig blevet mindre. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Danmark er et af den slags små lande, hvor vestenvinden nærmest er det eneste, der er rigeligt af. Derfor skal vi leve af viden, og derfor bruger vi – i forhold til andre lande – mange penge på uddannelse.

Sådan lyder fortællingen, som dog ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kun er delvis sand. Det er rigtigt, at Danmark er det OECD-land, der bruger næstflest penge på uddannelse i forhold til bruttonationalproduktet (bnp). Kun i Norge bruger man en smule mere.

Ser man på, hvor mange penge hvert land bruger pr. studerende på videregående uddannelser, er billedet et andet. Her indtager Danmark en 10. plads, og dertil kommer, at udgifterne pr. studerende er faldet med 25 pct. siden 2008. I samme periode er den gennemsnitlige udgift pr. studerende blandt OECD-landene i gennemsnit steget med fem pct.

Vi kan i hvert fald konstatere, at Danmark ikke længere har førertrøjen på, når det gælder investering i videregående uddannelse.

Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Den samme udvikling er tilfældet for ungdomsuddannelserne, hvor udgifterne pr. elev i Danmark er faldet med 5 pct. siden 2008 – og i OECD er udgiften i gennemsnit steget med otte pct.

Førertrøjen er taget af

Mie Dalskov Pihl, der er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, mener, at analysen bør være med til at nuancere fortællingen om Danmark som et land, der investerer meget i uddannelse.

Analysen bygger på Den årlige OECD-rapport ”Education at a Glance”, og den viser udviklingen fra 2008 til 2013, som er de nyeste OECD-tal for investering i uddannelse. Dalskov Pihl peger på, at der i Danmark i de seneste år – også i de år, der er gået siden de seneste tal i 2013 – er blevet skåret to pct. hvert år i udgifterne til de videregående uddannelse med det såkaldte omprioriteringsbidrag.

»Vi kan i hvert fald konstatere, at Danmark ikke længere har førertrøjen på, når det gælder investering i videregående uddannelse. Vi sakker bagud, og det bør give anledning til en debat om, hvorvidt vi gør fremtidige generationer en bjørnetjeneste ved ikke at satse mere, når man tænker på, at viden og en veluddannet arbejdsstyrke er det, som Danmark skal leve af,« siger chefanalytikeren.

Mie Dalskov Pihl henviser til, at Danmark er det land, hvor udgifterne til videregående uddannelser pr. studerende er faldet næstmest – kun i Irland er udgifterne faldet mere pr. studerende:

»Vi fokuserer ofte på, at Danmark bruger mange penge set i forhold til bnp. Det er også stadig rigtigt, men samtidig er udgifterne pr. studerende ikke fulgt med de seneste år, da antallet af studerende er vokset kraftigt.«

»Groteske« studieture

Charlotte Rønhof, der er underdirektør i Dansk Industri, er bekendt med, at udgifterne pr. studerende er faldet i de seneste år.

»Det er ganske bekymrende, at der bliver ved med at blive sparet på de videregående uddannelser. Det går ud over kvaliteten nu, for der er skåret ind til benet på mange uddannelser, og vi kan se, at det går ud over bl.a. feedback til studerende og ikke mindst antallet af undervisningstimer. Det kan synes grotesk, at danske politikere tager på studieture for at besøge eliteuniversiteter i udlandet, samtidig med at man bliver ved med at skære i udgifterne til uddannelser herhjemme,« siger hun.

»Det er rigtigt, at det ikke er et mål i sig selv at bruge mange penge på uddannelser, men i dag bruger vi for få penge i Danmark. Mange af vores videregående uddannelser er i dag reelt underfinansieret.«

Berit Eika, prorektor på Aarhus Universitet, genkender, at der i dag er færre penge pr. studerende end for få år siden pga. omprioriteringsbidraget. Det er dog ikke gået ud over antallet af undervisningstimer. Tværtimod har man indført timetalsgaranti på 12 timer om ugen i 14 uger på hvert semester på alle bacheloruddannelser.

»Vi har vænnet os til at vende hver en krone, og hos os er der mange forskere, der underviser mere, end de har gjort. Men det er en udfordring disse år at give de studerende så meget feedback, som de ønsker – og at finde den rette balance mellem forelæsninger med mange studerende og holdundervisning, som jo er en dyrere måde at afvikle undervisningen på,« siger Berit Eika og tilføjer:

»Online-forelæsninger og andre former for digital teknologi kan også være med til at effektivisere undervisningen, samtidig med at det giver undervisere og studerende nye muligheder for at interagere med hinanden og med det faglige stof.«

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen