Ingen straffesag mod Jyllands-Posten

Der bliver ikke rejst tiltale mod Morgenavisen Jyllands-Posten i Muhammed-sagen. Helt som forventet, siger eksperter og Jyllands-Posten, mens muslimsk talsmand er skuffet.

De 12 tegninger af profeten Muhammed udløser ikke et retsligt efterspil. Statsadvokaten i Viborg har vurderet, at Morgenavisen Jyllands-Posten hverken har overtrådt straffelovens racisme- eller blasfemiparagraf ved at bringe 12 karikaturer af Muhammed den 30. september 2005. De 11 muslimske organisationer, der i oktober 2005 meldte Jyllands-Posten til politiet, har dog mulighed for at klage til rigsadvokaten; i yderste fald gå til menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Organisationernes endelige reaktion afgøres i dag på et møde i Islamisk Trossamfund i København.

Statsadvokat Peter Brøndt Jørgensen oplyser, at der er truffet en ren juridisk afgørelse, og at han har vurderet, at tegningerne er omfattet af både racisme- og blasfemiparagraffen.

»Gerningsindholdet i begge paragraffer skal fastlægges under hensyn til ytringsfriheden, og den skal udøves med den fornødne respekt for andre mennesker. Vi finder, at der ikke er formodning om et strafbart forhold. Vi har lagt til grund, at indholdet har offentlig interesse, som giver en vidtgående ret til at ytre sig, og at retspraksis viser, at journalister har en vidtgående ytringsfrihed,« siger Peter Brøndt Jørgensen.

Indlysende

Lektor i strafferet Anette Storgaard, Aarhus Universitet, er »slet ikke overrasket«, mens ekspert i mediejura, afdelingsforstander Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole kalder afgørelsen »indlysende.«

»Det havde været meget, meget overraskende, hvis der var rejst tiltale. Det havde muligvis været noget andet, hvis tegnerne var bedt om at tegne Muhammed, så man kunne se, at muslimer er terrorister. Men de blev bedt om at tegne profeten, som de ser ham. Jeg har studeret de 12 tegninger nøje, og samlet set giver de faktisk et nuanceret billede: Fire er kritiske over for Jyllands-Posten eller Pia Kjærsgaard (DF), fire er neutrale, mens fire har en kritisk vinkel over for profeten. Var 12 personer blevet bedt om at beskrive profeten med ord, ville man sikkert se samme forskelligartede billede,« siger Oluf Jørgensen.

Jyllands-Postens ansvarhavende chefredaktør, Carsten Juste, er heller ikke overrasket.

»Alle, der kender retspraksis herhjemme, vidste på forhånd, at der næppe var noget at komme efter. Var det modsatte tilfældet, ville ytringsfriheden være sat på en ubærlig hård prøve, fordi der er en meget vidtgående ytringsfrihed - især når det gælder satire og humor. Var der opnået domfældelse i denne sag, ville der slet og ret være tale om censur,« siger Carsten Juste.

Han mener, at sagen om tegningerne har været positiv for integrationen:

»Der er for alvor kommet gang i dialogen, også indbyrdes i det muslimske miljø. Jeg håber, at den dialog virkelig kommer til at bære frugt, og jeg fornemmer, at der er sket en klarificering af standpunkterne, som er første skridt til at tale forståeligt sammen.«

Skuffende

Talsmand Kasem Ahmad fra Det Islamiske Trossamfund var med til at melde Jyllands-Posten til politiet. Han mødes i dag med de øvrige organisationer for at diskutere det videre forløb, bl.a. om de skal bringe sagen videre.

»Afgørelsen er chokerende og skuffende. Vi har brugt de demokratiske muligheder, som vi har, bl.a. ved at rejse sagen gennem domstolene. Vi håber, at vi har skabt forståelse for, hvorfor vi føler os krænkede. Vi bor i et sekulariseret samfund, hvor ytringsfriheden er hellig, men har også traditioner, der bør respekteres,« siger han.

På spørgsmålet, om de ikke har blandet retstilstanden i Danmark sammen med retstilstanden fra andre muslimske lande, svarer Kasem Ahmad:

»Overhovedet ikke. At vi ikke må tegne Muhammed, gælder kun for muslimer. Men hvert billede har et signal, f.eks. billedet med en bombe i en turban, som viser, at muslimer er ude på at hævne sig eller begå selvtægt. Samlet set er billederne nuancerede, ja, men netop de tre mest diskuterede billeder kommer fra Jyllands-Postens egne tegnere. Det kan tyde på, at avisen fører en fremmedhadsk kampagne over for muslimer.«

Mohammed Slaiman, formand for Islamisk Oplysningscenter, er også blandt anmelderne. Han vil ikke tage stilling til næste skridt før mødet i dag:

»Men jeg tilhører dem, der synes, at vi skal afslutte sagen. Gerne på en måde, så ingen fremstår som vindere eller tabere.«

lars.pedersen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen