Gymnasier vender ryggen til Darwin

Gud erstatter Darwin. Kristne gymnasier afviser udviklingsteorier. Det nationale gymnasium er i fare, siger kritiker.

Flere danske gymnasier tager afstand fra en af de grundlæggende teorier i den videnskabelige verden: Darwins lære om at alt liv på Jorden har udviklet sig fra en stamform til forskellige arter, og at menneskets art har samme stamfader som aberne.

Gymnasierne - der får offentlig støtte og afsluttes med den almindelige studentereksamen - fortæller eleverne, at mennesket og alt andet liv blev skabt af Gud på seks dage.

»Darwins teorier er ikke en videnskabelig kendsgerning, det er en teori, man kan tro på eller ej. Vi vælger at tro på skabelsesberetningen,« siger rektor for Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing, Mogens Kappelgaard.

Han understreger, at eleverne også bliver gjort bekendt med udviklingsteorierne.

Det samme er tilfældet på Vejlefjordskolen, der er kombineret grundskole, efterskole og gymnasium drevet af Syvende Dags Adventistkirken.

Historiske dokumenter

»Vi er åbne over for andre tolkninger, men vi betragter Biblen og skabelsesberetningen som historiske dokumenter. Vi ved, vi er i mindretal, men der er faktisk seriøse videnskabsfolk, der støtter os,« siger rektor Kay Flinker.

Skolerne tilhører en gruppe på 22 private gymnasier i Danmark, der ikke alle deler de to kristne skolers synspunkt. Tværtimod mener sekretariatsleder for foreningen af private gymnasier, Poul Møller Pedersen, at holdningen er i strid med ønsket om en fælles gymnasieuddannelse i Danmark.

»Gymnasiernes faglige indhold skulle gerne være ens overalt i landet. Det er livsholdningerne, ikke det faglige, som de private skoler skal profilere sig på. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor skabelsesberetningen skal gøres til videnskab, og det kommer meget bag på mig, at gymnasier vælger den vej,« siger Poul Møller Pedersen, der selv er rektor for Rønde Gymnasium, der drives på folkekirkeligt grundlag.

Bekendtgørelser

De private gymnasier får samme tilskud som de offentlige gymnasier på nær 15 procent. Til gengæld skal de private overholde samme regler som de offentlige, med mindre de får dispensation til for eksempel at opprioritere kreative fag.

»De kristne gymnasier skal overholde ministeriets bekendtgørelser for de enkelte fag, også selvom de eventuelt kolliderer med religiøse opfattelser,« siger konsulent i Undervisningsministeriet, Kjeld Sørensen.

Mindes ikke problemer

Han tør dog ikke sige, hvorvidt de kristne gymnasiers afstandstagen over for Darwins teorier er i strid med bekendtgørelsen for biologi. Konsulenten henviser til ministeriets fagkonsulent inden for biologi, der ikke var at træffe fredag.

Fagkonsulenterne har en del af ansvaret for at holde øje med, at kravene til undervisningen på de private gymnasier overholdes. Desuden skal skolerne oplyse ministeriet om pensum og eksamensspørgsmål, ligesom eksterne censorer ved eksamen bidrager til tilsynet.

Konsulent Kjeld Sørensen mindes ikke, at der tidligere har været problemer med de private skolers undervisning, der dog heller ikke overrendes af fagkonsulenterne.

Ifølge rektor Mogens Kappelgaard har Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing ikke haft besøg af fagkonsulenten i biologi en eneste gang i gymnasiets 23-årige levetid.

lone.olsen@jp.dk

Bekendtgørelsen

Gymnasiebekendtgørelsen for biologi

  • Uddrag af fagets identitet og formål:
1.1 Biologi er læren om de levende organismers opbygning og funktion, deres oprindelse, indbyrdes samspil og relationer til det omgivende miljø. Biologisk videnskab beskæftiger sig med, hvordan den enkelte organisme er opbygget og fungerer på alle niveauer. Biologiske undersøgelser og eksperimenter skaber den naturvidenskabelige baggrund for øget indsigt i de komplekse samspil, som organismerne indgår i.

1.2 Biologiske studier, der afdækker slægtskaber mellem uddøde og nulevende arter, bidrager til vores erkendelse af kontinuiteten og variationen i den genetiske arv. Genetisk forskning bidrager til øget forståelse af nedarvning af egenskaber, herunder arvelige sygdomme hos mennesket, samtidig med, at den kan forbedre mulighederne for forebyggelse og helbredelse. Bioteknologien har betydning for udviklingen inden for den medicinske forskning og den biologiske produktion. Udviklingen inden for disse områder medfører ofte etiske overvejelser, f.eks. i forbindelse med forplantningsteknologier og dyrevelfærd. Biologisk viden er en væsentlig baggrund for stillingtagen i sådanne spørgsmål.

  • Uddrag af undervisningsmål for elever på højt niveau:
Emnerne skal sikre en grundig indføring i genetisk teori og metode, herunder menneskets genetik og evolutionsteori. I emnerne indgår nedarvningsmønstre, samspil mellem arv og miljø, mutationer, selektion og evolution. Desuden indgår genetikkens molekylære og cellulære grundlag, proteinsyntese, genteknologi og genetikkens anvendelse i forskning og produktion.

Kilde: Undervisningsministeriet

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen