Minister afkræves redegørelse

Finansminister Thor Pedersen skal forklare jordbrugskommissionen, hvordan han agter at overholde loven og bo, hvor han har folkeregisteradresse frem for i sit sommerhus.

Jordbrugskommissionen pålægger nu finansminister Thor Pedersen (V) at udarbejde en redegørelse, efter at det er kommet frem, at ministeren ikke har levet op til kravet om reelt at bo og overnatte på sin landejendom ved Rørvig i Vestsjælland.

Jordbrugskommissionen i amtet besluttede på et møde i går at afkræve Thor Pedersen en redegørelse om, hvordan han opfylder bopælspligten.

»Hvis han ikke opfylder bopælspligten, vil vi indskærpe ham, at han øjeblikkeligt skal opfylde den,« siger medarbejder Niels Hermansen fra sekretariatet for Jordbrugskommissionen.

Thor Pedersen har offentligt vedgået, at han har boet for meget i sit sommerhus ved Helsinge, og at han nu vil bestræbe sig på at være mere på sin landejendom. Både det første og sidste vil kommissionen gerne have hans egne ord for, og Thor Pedersen har i Radioavisen lovet at give kommissionen de nødvendige oplysninger:

»Jeg vil se, hvad de spørger om, og så vil jeg selvfølgelig give en forklaring og fortælle, hvad der er rigtigt. Det er jo meget enkelt. Hvis noget har været forkert, så retter jeg det. Jeg har ét ønske: At man ikke kan kritisere noget som helst. Sådan vil det også blive.«

Ingen bøde

Hvis Thor Pedersen sørger for at opfylde bopælspligten, lander sagen formentlig der, oplyser kommissionen.

»Vi foretrækker at bruge vores krudt på at få folk til at overholde loven - ikke på at få dem idømt en bøde. Men hvis man ikke opfylder bopælspligten, er det næste skridt i sådanne sager, at vi påbyder folk at sælge deres ejendomme igen,« siger Niels Hermansen.

Han karakteriserer det som slemt, hvis man overtræder bopælspligten.

En grundpille

»Bopælspligten er en af de faste grundpiller, som landbrugsloven hviler på. Et bredt politisk flertal i Danmark ønsker ikke fjerneje i landbruget. Landbrugsjord skal ikke ejes af folk, der bor i byerne eller andre steder. Det skal ejes af dem, der ønsker at drive den, bo på ejendommen og være landmænd. Landbrugsjord er ikke et investeringsobjekt, men et driftsmiddel til at drive landbrug,« siger Niels Hermansen.

Sædvanligvis får folk mellem to og fire uger til at komme med en redegørelse. Der findes en jordbrugskommission for hvert amt, og den består af to landmænd udnævnt af landboforeninger og Dansk Familielandbrug samt en jurist udnævnt af amtet. De træffer afgørelser i sager om dispensationer fra landbrugsloven og påser, at landbrugsloven bliver overholdt.

Jens Evald, som er lektor og dr. jur. ved Aarhus Universitet, siger, at han kun har kendskab til få tilsvarende sager.

»Det er sjældent, at jeg ser sager, der minder om denne. Det skyldes formentlig, at de fleste sager løses, før de overhovedet når domstolen,« siger han.

Ministerens tre gårde

Thor Pedersen har tre gårde i Nykøbing-Rørvig, nemlig Graudebjerggård, Gråmosegård og Tranemosegård. De mange landbrugsejendomme har givet anledning til spekulationer om, hvorvidt Thor Pedersen har købt dem for at udstykke dem og videresælge dem som sommerhusgrunde. Disse spekulationer afvises imidlertid af Bjørn Poulsen, som er bygningsinspektør i Nykøbing-Rørvig Kommune.

»Det er der forbud mod ifølge planloven, som siger, at man ikke må opføre nye sommerhuse inden for kystnærhedszonen. Det ville derfor kræve ændringer af loven, og det vil man næppe kunne gøre uden at få indvendinger fra Miljøministeriet og Vestsjællands Amt,« siger han.

SF bebuder på baggrund af sagen en såkaldt forespørgselsdebat i Folketinget, hvor partiet vil stille et dagsordenforslag om mistillid til ministeren, oplyser partiets landbrugspolitiske ordfører, Kresten Touborg:

»Hvis en minister med åbne øjne overtræder loven, så bør han ikke fortsætte som minister. Når statsministeren ikke vil drage konsekvensen - så må Folketinget gøre det.«

Men endnu tegner der sig et flertal for støtte til finansministeren, da Dansk Folkeparti ikke betragter sagen som så alvorlig, at det skal have konsekvenser for ministeren. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Thor Pedersen.

jens.grund@jp.dk

maria.vilhardt@jp.dk

mikkel.thastum@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen