Præster overvejer at opgive tjenesteboliger

Huslejestigninger udløser frustration hos de danske præster. Menighedsrådene frygter, at præsterne vil forsøge at komme af med tjenestebolig og bopælspligt.

De danske præster overvejer alvorligt at gøre op med bopælspligten, der binder dem til tjenesteboliger i sognet.

Det skyldes ikke mindst stor frustration over, at Kirkeministeriet lige nu er ved at revurdere deres huslejer.

Samtidig frygter menighedsrådene, at en udhuling eller eventuelt helt afskaffelse af tjenesteboligen vil forringe forholdene for menighederne og på længere sigt have ødelæggende følger for især præstegårdene i landområderne.

Nye vurderinger

En stor del af de godt 1.760 præsteboliger skal have huslejen vurderet i år, og det betyder typisk klækkelige huslejestigninger til præsterne. Det var ikke mindst en debat om meget gamle og lave huslejevurderinger, der sidste år fik Kirkeministeriet til at reagere og kræve nye vurderinger af de embedsboliger, der ikke har været vurderet i en årrække.

Derfor har Kirkeministeriet pålagt stifterne, at der senest i år skal ske en ny vurdering af præsteboliger, som ikke er vurderet efter 2002.

Mange og især nye præster er i forvejen trætte af at bo i præsteboligerne, og formanden for Den Danske Præsteforening, Sabine Bech-Hansen, fra Århus, forudser en snarlig ende på præsternes tjenesteboliger, hvis huslejestigningerne bliver for massive.

»Jeg regner med, at boligen bliver et forhandlingsemne ved overenskomstforhandlingerne til næste år. Mange nye præster er ikke særlig begejstrerede over præsteboligen, som på mange måder er meget offentlig,« siger præsternes formand og fortsætter:

»For et par år siden var der ingen tvivl om tilslutningen til tjenesteboligen. Det er ved at ændre sig.«

Præsteboligerne i Århus Stift og Roskilde Stift har været hårdest ramt af de nye vurderinger og har fået gennemsnitlige huslejestigninger på 50-60 pct.

Kirkeminister Bertel Haarder (V) melder imidlertid hus forbi.

»Det er slet ikke mit bord. Aftalen om husleje og nye vurderinger er indgået mellem præsterne og Finansministeriet. Vi forsøger blot at sørge for, at gældende regler bliver overholdt, og at præsterne får vurderet deres huslejer,« siger Bertel Haarder.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen