Gæsteliste til barnedåben

Gæsteliste til barnedåben, Amalienborg, den 21. januar 2006

Hans Kongelige Højhed KRONPRINSEN
Hendes Kongelige Højhed KRONPRINSESSEN
Hendes Majestæt DRONNINGEN
Hans Kongelige Højhed PRINSGEMALEN
Hans Majestæt Kong KONSTANTIN
Hendes Majestæt Dronning ANNE-MARIE
Hans Kongelige Højhed Prins JOACHIM
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse BENEDIKTE
His Royal Highness Crown Prince PAVLOS
Her Royal Highness Crown Princess PAVLOS
Her Royal Highness Princess ALEXIA
Mr. Carlos Morales Quintana
His Royal Highness Prince NIKOLAOS
Her Royal Highness Princess THEODORA
Hans Højhed Prins GUSTAV zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Greve Jefferson-Friedrich von Pfeil
Hendes Højhed Prinsesse ALEXANDRA zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Hendes Højhed Prinsesse ELISABETH
Hendes Højhed Prinsesse ALEXANDRA, grevinde af Frederiksborg
Hans Højhed Prins NIKOLAI
Hans Højhed Prins FELIX
Hans Excellence greve Ingolf af Rosenborg
Grevinde Sussie af Rosenborg
Hans Excellence greve Christian af Rosenborg
Grevinde Anne Dorte af Rosenborg
Greve Carl Johan Bernadotte af Wisborg
Grevinde Gunnila Bernadotte
Son Altesse Royale le Prince PHILIPPE, Duc de Brabant
Son Altesse Royale la Princesse MATHILDE, Duchesse de Brabant
Hans Kongelige Højhed Kronprins HAAKON MAGNUS af Norge
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse METTE-MARIT af Norge
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse VICTORIA af Sverige
Son Altesse Royale le Prince Héritier GUILLAUME de Luxembourg
His Royal Highness Prince CONSTANTIJN des Pays-Bas
Her Royal Highness Princess LAURENTIEN des Pays-Bas
Prinsesse MÄRTHA LOUISE
Hr. Ari Behn
Professor John Donaldson
Mrs. Susan Elizabeth Donaldson
Mrs. Patricia Bailey
Mrs. Jane Stephens
Mrs. Margaret Cunningham
Mr. Jack Maton
Mrs. Barbara Maton
Mrs. Catherine Murray
Monsieur Guillaume Bardin
Madame Guillaume Bardin
Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Fru Anne-Mette Rasmussen
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen
Fru Kirsten Bendtsen
Udenrigsminister Per Stig Møller
Finansminister Thor Pedersen
Fru Ingelise Pedersen
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
Fru Christina Hall Frederiksen
Justitsminister Lene Espersen
Hr. Danny Feltmann Espersen
Kulturminister Brian Mikkelsen
Fru Eliane Wexøe-Mikkelsen
Undervisningsminister og Kirkeminister Bertel Haarder
Fru Birgitte Haarder
Transport- og Energiminister Flemming Hansen
Fru Birgit Schultz Hansen
Minister for videnskab, teknologi og udvikling, medlem af folketinget Helge Mølsted Sander
Fru Ingelis Miltersen Sander
Fødevareminister Hans Christian Schmidt
Fru Birgitte Raunholt Schmidt
Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen
Fru Sólrun Jákupsdóttir Løkke Rasmussen
Minister for udviklingsbistand Ulla Tørnæs
Hr. Jørgen Larsen Tørnæs
Forsvarsminister Søren Gade
Fru Helle Buskbjerg Poulsen
Socialminister og minister for ligestilling Eva Kjer Hansen
Hr. Jørgen Hansen Berg
Miljøminister og minister for nordisk samarbejde Connie Hedegaard
Hr. Jacob Andersen
Skatteminister Kristian Jensen
Fru Trine Jensen
Minister for flygtninge, indvandrere og integration Rikke Hvilshøj
Minister for familie- og forbrugeranliggender Lars Barfoed
Fru Vibeke Sylvest
Folketingets formand Christian Mejdahl
Fru Eva Mejdahl
Folketingets 2. næstformand, ekspeditionssekretær Poul Enevold Nødgaard
Fru Hanne-Merete Nødgaard
Folketingets 3. næstformand, major Helge Adam Møller
Landsstyreformand Hans Enoksen
Fru Aliaraq Magdaline Kirstine Kristiane Enoksen
Lagmand Johannes Eidesgaard
Fru Eidesgaard
His Excellency Ambassador of Chile, Dean of the Diplomatic Corps Jaime Lagos
Mrs. Jaime Lagos Erazo
His Excellency The Ambassador of Australia
Mrs. Linda Peek
Hans Excellence Højesteretspræsident Torben Melchior
Fru Barbara Louise Melchior
Hans Excellence Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller
Fru Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla
Hans Excellence Forsvarschef, General Hans Jesper Helsø
Generalinde Helsø
Hans Excellence Generalløjtnant K.G.H. Hillingsø
Generalinde Hillingsø
Departementschef i Statsministeriet, statsrådssekretær Karsten Dybvad
Fru Kirsten Dalsjö
Direktør for Udenrigsministeriet, ambassadør, cand.scient.pol. Ulrik Andreas Federspiel
Fru Birgitte Hartnack Federspiel
Protokolchef, ambassadør Christopher Bo Bramsen
Fru Gudrun Olafia Islandi Bramsen
Rigspolitichef Torsten Erik Hesselbjerg
Fru Hanne Hesselbjerg Schmidt
Politidirektør Hanne Bech Hansen
Overborgmester Ritt Bjerregaard
Borgmester i Fredensborg-Humlebæk Kommune John Hemming
Biskop over Københavns Stift Erik Norman Svendsen
Cand.theol., bispinde Margit Svendsen
Provst for Holmens Provsti, Ejgil Bank Olesen
Sognepræst ved Holmens Kirke Peter Skov-Jakobsen
Sognepræst ved Holmens Kirke Peter Thyssen
Domkantor, kapelmester, leder af Københavns Drengekor Ebbe Munk
Cand.mag. Birgitte Munk
Chef for Gardehusarregimentet, oberst, kammerherre John Kidde-Hansen
Kammerherreinde Kidde-Hansen
Chef for Den Kongelige Livgarde, oberst, kammerherre Lasse Harkjær
Fr. Susanne W. Hesner
Hofjægermester, lensgreve Wedell
Lensgrevinde Pernille Rosalia Korsbek Wedell
Greve Valdemar af Rosenborg
Komtesse Marina af Rosenborg
Greve Ditlev Erik Ahlefeldt-Laurvig
Grevinde Ahlefeldt-Laurvig
Godsejer, civiløkonom, cand.agro. greve Michael Brockenhuus-Schack
Grevinde Brockenhuus-Schack
Kammerherre, major Carl Erik Gustav von Freiesleben
Kammerherreinde von Freiesleben
Chef for Frømandskorpset, orlogskaptajn Christian Blegvad Andersen
Hr. Søren-Ulrik Hedegaard Sørensen
Hr. Preben Kristensen
Personlig assistent Anja Camilla Alajdi
Professor Erik Albæk
Direktør Michael Brandt
Fru Rikke Juel
Komponist Jens Wilhelm Pedersen
Fr. Ulla Dietel
Hr. Andreas Buchwald
Frk. Anna Buchwald
Overlæge, dr.med. Christian Buchwald
Fru Elisabeth Buchwald
Frk. Ida Buchwald
Marketingchef Christoffer Castenskiold
Fru Ellen Hillingsø
Fabrikant, fru Bitten Clausen
Direktør Jørgen Mads Clausen
Fru Anette Nøhr Clausen
Hr. Christian Dalum
Fru Gitte Dalum
Proprietær Thomas Fabienke
Fru Tine Fabienke
Direktør og komponist Bent Fabricius-Bjerre
Fru Camilla Padilla Arndt
Hr. Holger Gad Foss
Fru Rose Gad Foss
Direktør Bernd Griese
Fru Kirsten Griese
Direktør Michael Halbye
Fru Pernille Halbye
Direktør Jeppe Handwerk
Fru Birgitte Zachau Handwerk
Hr. Kasper Harsberg
Fr. Gitte Rosengaard
Hr. Michael Haslund-Christensen
Fru Pernille Haslund-Christensen
Direktør, major Peter Heering, Jr.
Fru Caroline Heering
Fabrikant Peter Heering, Sr.
Fru Susanne Heering
Koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen
Fru Minna Højgaard Jensen
Adm. direktør Carl Erik Kjærsgaard
Direktør Kjeld Kirk Kristiansen
Fru Camilla Kristiansen
Direktør Søren Lauritsen
Godsejer Frederik Lüttichau
Fru Christel Lüttichau
Hr. Peter Bang
Direktør Juliane Meulengracht
Produktionsleder Julie Mølsgaard
Sergent Søren Bredvig Nielsen
Direktør Henrik Olsen
Fru Anita Valentin
Direktør Thomas Olsen
Fr. Annette Petersen
Pastor, civ.ing. Peter Parkov
Fhv. barnepige hos D.K.H. Kronprinsen og Prins Joachim Else Kirstine Pedersen
Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen
Fru Anne Pram Kjølbye
Baron Otto Reedtz-Thott
Baronesse Reedtz-Thott
Koncernchef Ruth Schade
Direktør, generalkonsul Fritz Schur
Godsejer, hofjægermester Jørgen Skeel
Hofjægermesterinde Skeel
Hr. Lars Thomassen
Fru Christina Obel
Hr. Christopher Kiær Thomsen
Fru Sofie Kirk Kristiansen
Fr. Charlotte Velin
Trompetist, komponist og dirigent Palle Mikkelborg
Fru Helen Margaret Mikkelborg
Direktør Peter Warnøe
Fr. Julia Tholstrup
Advokat, oberstløjtnant, baron Henrik Wedell-Wedellsborg
Baronesse Wedell-Wedellsborg
Godsejer Lars Wilhjelm
Fru Anne Kathrine Wilhjelm
Fru Henriette Bjerring Zobel
Direktør, hofjægermester Peter Zobel
Miss Amber Petty
Miss Rowena Calvert
Mr. Hamish Campbell
Mrs. Genevieve Taubman
Mr. Rory Fleming
Mrs. Caroline Fleming
Fru Laurence Garde-Due
Mrs. Jane Graham
Dr. Nadine Johnston
Friherre Niclas Palmstierna
Friherreinde Palmstierna
Miss Sacha Hodgson
Restauratør Søren Jessen
Mr. Oliver Lee
Ms. Jillian Kirwan
Direktør Jakob Reese
Fru Anna-Sofie Reese
Hr. Jason Roberts
Miss Kate Sutton
Ms. Tatiana Blatnik
Mrs. Josephine Rechner
Miss Emma Turnbull
Hovmarskalk for H.K.H. Sveriges Kronprinsesse Elisabeth Tarras-Wahlberg
Adjutant for H.K.H. Norges Kronprins Patrick Synnestvedt
Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup
Kammerherreinde Ullerup
Kabinetssekretær, kammerherre, dr.jur. Niels Eilschou Holm
Ordenskatmester, kammerherre, ambassadør Paul Fischer
Hofchef, kammerherre Per Thornit
Kammerherreinde Thornit
Hofdame, kammerdame, komtesse Wava K. Armfelt
Hofdame, fru Marianne Boel
Hofdame, kammerherreinde Camilla Castenskiold
Kammerherre, hofjægermester Claus Christian Castenskiold
Hofdame, oberstinde Annette de Scheel
Oberst Christian Lennart Linois de Scheel
Hofdame, fru Ane Vibeke Foss
Hr. Christian Foss
Hofdame, lensgrevinde Victoria Bernstorff-Gyldensteen
Kammerherre, hofjægermester, lensgreve Frants Erich Bernstorff-Gyldensteen
Hofdame, grevinde Karin af Rosenborg
Hr. Mikael Warberg
Ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen
Kammerherreinde Eugen-Olsen
Privatsekretær, oberst, kammerherre Kurt Bache
Kammerherreinde Bache
Chef for H.M. Dronningens Adjudantstab, oberst, kammerherre Søren Lyder Jacobsen
Kammerherreinde Jacobsen
Slotsforvalter, kammerherre, oberst Niels Christian Eigtved
Kammerherreinde Eigtved
Slots- og palæforvalter, kammerherre, oberst Jens Greve
Kammerherreinde Greve
H.K.H. Prinsgemalens sekretariatschef, oberst, kammerherre Mogens Christensen
Kammerherreinde Christensen
Jagtkaptajn, kommandør Kai Rasch Larsen
Kommandørinde Larsen
Privatsekretær ved H.K.H. Prinsesse Benediktes Hof, generalmajor Gustav Grüner
Generalinde Grüner
Kgl. jægermester, statsskovrider, hofjægermester Klaus Waage Sørensen
Hofjægermesterinde Sørensen
Kgl. konfessionarius, professor, dr.phil. Christian Thodberg
Professorinde Bodil Karen von Mehren Thodberg
Økonomichef Søren Kruse
Fru Susanne Weiskopf
Ordenshistoriograf, professor, dr.phil. Knud J.V. Jespersen
Professorinde Jespersen
Håndbibliotekar, dr.phil. Klaus Kjølsen
Fru Anne Chaplin Hansen
Kontorchef Pui Ling Lau
Hr. Neilas Tankevicius
Kontorchef i Kabinetssekretariatet Bjarne E. Pedersen
Presse- og informationschef Lis M. Frederiksen
Hr. Erik Ettrup
H.M. Dronningens privatsekretær Karen Clausen
Hr. Claus Christian Clausen
Privatsekretær for H.H. Prinsesse Alexandra, Christine Lyng
Hr. Erik Wiberg-Jørgensen
Chefsekretær Anne Grethe Høffner
Kontorfuldmægtig Bodil Jensen
Kammerjomfru Tina Jørgensen
Oldfrueassistent Helle W. Petersen
Livrist/chauffør Brian Birk Danielsen
Livrist/chauffør Allan Christensen
Livrist/chauffør Kristian Daniel Brandt Jørgensen
Kontorbetjent / chauffør ved D.K.H. Kronprinsen og
Kronprinsessens Hof Vagn Jørgen Andersen
Rengøringsassistent Anette Villum Hansen
Rengøringsassistent Linda Bertelsen
Rengøringsassistent Anja Glorvigen
Studentermedhjælp Sandra Brovall Jensen
Sekretær Charlotte Hoff-Clausen
Sygeplejerske Mette Hansen
Livrist / chauffør Martin Werner
Livrist / chauffør Rasmus Støttrup Østergaard
Assisterende barnepige Mie Damgaard Kristiansen
Adjudant, major Michael Christian de Voss
Adjudant, major Knud Robenhagen Bendixen
Adjudant, major Henrik Ehlers Kragh
Adjudant, orlogskaptajn Bjarne Claus Breschel
Adjudant, major Hans Jørgen Andersen
Adjudant, orlogskaptajn Lars Georg Christensen
Orlogskaptajn, fhv. adjudant Bo Lund-Hansen
Orlogskaptajn, fhv. adjudant Johnny Wulff Andersen
Orlogskaptajn, fhv. adjudant Jens Vester
Major, fhv. adjudant Jesper Kønig Wilms

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Mest læste Finans

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.