Godsejer skal fjerne 1,2 km hegn

Godsejer Niels Due Jensen, tidligere koncernchef for pumpefabrikken Grundfos gennem 30 år, pålagt at fjerne vildthegn ved Ormstrup Gods.

I går besluttede Viborg Amts udvalg for teknik og miljø, at en del af Niels Due Jensens vildthegn, der strækker sig 8,5 km rundt om Ormstrup Gods ved Bjerringbro, skal være væk inden 1. september, skriver Berlingske Tidende.

Præcis som Dansk Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening samt flere jægere og beboere fra lokalområdet har ønsket sig. Siden hegnet blev rejst sidste sommer, har de kritiseret hegnet og tillagt Niels Due Jensen slette motiver for at hegne sit gods ind.

Mens Due Jensen selv har forklaret, at hegnet skal forhindre bilister i at køre kronvildt ihjel eller selv komme til skade, er han blevet anklaget for at have lokket vildt til ved intensiv fodring for derefter at hegne det ind.

I marts stemplede amtets teknik- og miljøudvalg hegnet som ulovligt i henhold til naturbeskyttelsesloven, og forsøg på sammen med repræsentanter for godset at nå en mindelig løsning er mislykkedes, siger udvalgsformand og tidligere justitsminister Bjørn Westh (S).

»Så spurgte vi Danmarks Miljøundersøgelser, hvad der skulle til for at give dyrene den nødvendige frie bevægelighed, og svaret er altså, at hegnet skal væk på en 1,2 kilometer strækning.«

Så nemt kommer det imidlertid ikke til at gå, forsikrer Niels Due Jensen, der vil indbringe afgørelsen for Naturklagenævnet.

»Førhen har vi oplevet 10-15 ihjelkørsler af kronvildt hvert år, men i år har vi ingen registrerede uheld,« siger Niels Due Jensen.

Hvorfor lige dette hegn er ugyldigt set i forhold til de hundredevis af kilometer hegn, der står langs de danske landeveje, ved jeg ikke. Måske er det, fordi lokale jægere har et misundelsesproblem,« siger han.

JP

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen