Minister ændrer forklaring

Indtil fredag havde justitsminister Lene Espersen (K) en forventning om, at Kammeradvokatens undersøgelse af forholdene på Anstalten ved Herstedvester også skulle afdække, om Kim Østerbye som formand for Dansk Fængselsforbund personligt gik efter at knække fængselsinspektør Lene Møller-Nielsen. Hun forlod sin stilling i oktober.

Syv navngivne kilder har hørt Kim Østerbye komme med udtalelserne, som spillede en vigtig rolle i Kriminalforsorgens beslutning om at lade Kammeradvokaten undersøge det lukkede fængsel vest for København. Men justitsministeren har ændret holdning. Nu skal Kammeradvokaten alene notere, hvis nogle af de afhørte personer af egen vilje beder om at få tilføjet passager om Kim Østerbye.»Jeg forventer, at Kammeradvokaten noterer alle oplysninger, som kommer frem og har betydning for forståelsen af samarbejdsproblemerne i anstalten. Hvis nogle af de afhørte personer f.eks. peger på Kim Østerbye, er det aftalt, at Kammeradvokaten skal medtage disse oplysninger i rapporten,« siger Lene Espersen gennem sin pressechef.William Rentzmann har som direktør i direktoratet for Kriminalforsorgen skrevet kommissoriet for undersøgelsen og dermed udstukket rammerne for Kammeradvokaten. Indtil fredag skulle Kammeradvokaten slet ikke notere forhold, der handler om Kim Østerbye, men det ændrede sig, da Jyllands-Posten stillede spørgsmål til sagen.Tirsdag sagde justitsministeren:»Kriminalforsorgens direktør har klart tilkendegivet, at hvis det i forbindelse med undersøgelsen eller på anden måde kommer frem, at eventuelle kritisable forhold i Herstedvester er støttet, styret eller iværksat udefra, vil man tage stilling til, hvordan det skal håndteres.«Jyllands-Posten ville gerne have spurgt Lene Espersen, hvorfor hun og Direktoratet for Kriminalforsorgen ønsker at holde Kim Østerbye ude af Kammeradvokatens undersøgelse, når hans udtalelser om Lene Møller-Nielsen samtidig var et af de vigtigste argumenter for at inddrage Kammeradvokaten i undersøgelsen?Det ønskede Lene Espersen ikke at svare på.

null

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen