Kåre Bluitgen: KORANEN OG PROFETEN MUHAMMEDS LIV

Kåre Bluitgen: KORANEN OG PROFETEN MUHAMMEDS LIV272 sider, 249 kr.Høst & Søn

Biografier over profeten Muhammed er langtfra en ny genre. Genrens byggesten - overleveringer om Muhammed - kan spores tilbage til det første muslimske århundrede. Byggestenene kom efterhånden til at indgå i omfattende biografiske værker som f. eks. Ibn Ishaqs fra 700-tallet, og der er blevet forfattet profetbiografier gennem hele islams historie frem til vore dage.

Også den vestlige forskning har interesseret sig for Muhammed, og på det traditionelle, historisk-kritiske felt er Danmark fornemt repræsenteret med Frants Buhls "Muhammeds Liv", der så dagens lys i 1903, senere blev oversat til tysk og - i en revideret udgave - blev genudgivet på dansk af F.O. Hvidberg-Hansen i 1998.

Forskningen har naturligvis ikke stået stille siden Buhl. I 1970'erne fremsatte flere forskere radikalt nye tolkninger af islams tidligste historie. F. eks. blev det antaget, at Koranen ikke var en enkelt mands forkyndelse, men var et resultat af debatter i religiøst miljø over en længere periode.

Selvom disse tolkninger har mødt betydelig modstand i forskningen, har de alligevel været med til at skærpe den kritiske sans over for et vanskeligt og problematisk kildemateriale.

Englene hjalp

Kåre Bluitgens nye bog er et ganske anderledes tiltag, der mig bekendt ikke tidligere er forsøgt på dansk fra ikke-muslimsk side. Bluitgen har bevidst ikke forsøgt at skrive en videnskabelig biografi. Tværtimod.

Det er en populær og særdeles farverig fremstilling, hvor mirakuløse begivenheder får lov til at fremstå som sådanne. Vi hører f. eks. om den guddommelige indgriben i det første større slag mellem muslimer og hedenske mekkanere:

»Ned gennem en bjergkløft strømmede engle i tusindvis. De bar hvide turbaner og havde hvide uldbånd bundet om hestenes haler og øverst på deres manker. En muslim forfulgte en flygtende fjende, da hovedet pludselig faldt af ham. Englene slog til med stor nøjagtighed, og de blev ved at strømme ned fra himlen.«

Muhammeds historie

Bluitgen har ønsket at genfortælle på sine kilders præmisser, og disse kilder har fortsat en fremtrædende position blandt muslimer. Vi hører om Muhammeds fødsel, barndom og ungdom. Om hans ægteskaber, om hans kaldelse til profet og om de første tilhængere og modstanden i Mekka.

Videre om udvandringen til Medina, kampene mod hans tidligere bysbørn, erobringen af Mekka og hans død i 632. Undervejs får vi nogle glimt af forkyndelsen i Koranen, men trods bogens titel er det bestemt ikke her, at hovedvægten er lagt.

Bogen trækker på Ibn Ishaqs biografi, på andre historiske værker og på de muslimske traditionssamlinger, hvori der fortælles om profetens ord og handlinger. Derudover naturligvis Koranen.

Stoffet er stort og rigt, og man kan i virkeligheden undre sig over, at ingen tidligere har forsøgt sig med en populær dansk fremstilling som Bluitgens.

Med så stort et materiale må der selvsagt træffes valg og skæres til. Bluitgens bog er da heller ikke ren gengivelse. Af og til elaboreres der over en scene for at skabe atmosfære.

Bluitgen har ikke just gjort sig umage for at tegne et flatterende billede af profeten, og mange steder kunne der være truffet andre valg. Det gælder f. eks. anledningen til erobringen af Mekka. Her træder det ikke frem, at mekkanerne og deres allierede efter Ibn Ishaqs opfattelse havde brudt en fredsaftale.

Henrettelsen af en jødisk stammes mænd tegnes med grufulde detaljer:

»Hele dagen svedte bødlerne, og slibestenene måtte skærpe sværdene gang på gang. I en tilsyneladende uendelig strøm blev jøderne ført frem, og lugten af blod hang over hele byen.«

Detaljerne er Bluitgens, men i sin essens fremgår begivenheden tydeligt nok hos Ibn Ishaq. Bluitgen holder sig generelt tæt til kilderne, og der er belæg for det meste. Men Bluitgen kunne sagtens have føjet nogle forsonende træk til billedet af profeten, uden at bogen var blevet en mindre drabelig beretning.

Gæld til oversætterne

Læseren kunne naturligvis have valgt selv at gå til f.eks. Ibn Ishaq. Men dette værk er tynget af meget, der ikke vil interessere den alment interesserede læser, og det foreligger ikke på dansk.

Bluitgens bog er skrevet på et godt, enkelt og letflydende dansk, og den er tiltænkt et yngre publikum. Den vil imidlertid kunne læses med udbytte af de fleste.

I bagsideteksten betegnes den som »en bog for hele familien«, men det er næppe som godnatlæsning for de yngste, den bør anskaffes.

Bluitgen har jo nok baseret sig på oversættelser af kilderne, og derfor kunne man have ønsket sig, at de væsentligste var blevet nævnt i efterskriftet, f. eks. Alfred Guillaumes "The Life of Muhammad". For enhver oversættelse er en tolkning, og forfatteren står altså i betydelig gæld til oversætterne. Det gælder ikke mindst, når vi har at gøre med så vanskelige tekster som Koranen og de forskellige digte, der citeres undervejs.

Bluitgens bog er udstyret med en nyttig tidstavle, nogle kort over området og en fortegnelse over de mange personer. Endelig er beretningen illustreret med 10 tegninger af vigtige begivenheder, hvor Muhammed optræder i de fleste. Og det burde vel i grunden ikke være særlig kontroversielt.

kultur@jp.dk John Møller Larsen er cand. phil. i arabisk sprog og islamisk kultur, Aarhus Universitet, 2000.

Mag. art. i Semitisk Filologi, Aarhus Universitet, 2003.

P.t. ph.d.-stipendiat ved Afd. for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. Ph.d.-projektet omhandler en af den radikale islamismes hovedskikkelser, egypteren Sayyid Qutb (d. 1966) og har titlen "Art and Activism: The Qur'ânic Exegesis of Sayyid Qutb".

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen