Hård kritik af Femernanalyser

De radikale retter en hård kritik mod trafikministerens analyser forud for de kommende forhandlinger om en Femernbro.

Trafikminister Flemming Hansen (K) satser på, at en voldsom vækst i jernbanetrafikken kan skabe et økonomisk grundlag for en fast forbindelse over Femern Bælt, men det bygger ifølge de radikale på helt urealistiske forventninger.

Ifølge ministeriets analyser skal alene godstrafikken over en kommende Femernbro bidrage med årlige indtægter på mellem 260 og 335 mio. kr., hvilket er en forudsætning for, at økonomien i en fast forbindelse hænger sammen.

Men de forventede indtægter skal ses i lyset af, at Railion (tidl. DSB Gods), som står for 97 pct. af al godstrafik i Danmark, i dag kun betaler ca. 75 mio. kr. for at køre over Storebælt.

Det betyder, at selv om al godstrafik blev flyttet fra Storebælt til Femern Bælt, hvilket er usandsynligt, fordi det meste gods fragtes mellem Øst- og Vestdanmark, så er der fortsat et langt stykke op til de indtægter, som Trafikministeriet har valgt at budgettere med på Femern, og det bekymrer de radikales trafikordfører, Martin Lidegaard:

Noget er rivende galt

»Der er tilsyneladende noget rivende galt med ministeriets tal. Jeg har svært ved at forstå, at man uden begrundelse kan estimere, at godstrafikken flerdobles. De nuværende godsstrømme hænger slet ikke sammen med ministerens prognoser. Den skinnebårne godstrafik er faldet de seneste 10 år og står ifølge branchen foran et endnu mere drastisk fald,« siger Martin Lidegaard, som nu vil stille en række kritiske spørgsmål til ministeren.

Flemming Hansen har indkaldt de politiske partier til forhandlinger om en fast Femern-forbindelse i de kommende uger, og her vil den radikale ordfører ligeledes bede om en forklaring.

Christian Thing, adm. direktør i Railion, undrer sig over, hvor trafikministeren henter sin optimisme.

»Jeg vil naturligvis gerne være med til en udvidelse af vores forretning, men med de vilkår, vi kører under i dag, har jeg ikke fantasi til at forestille mig en samlet betaling på ca. 300 mio. kr. for at køre gods over Femern Bælt. Det svarer til en voldsom stigning i de nuværende godsmængder, som virker helt urealistisk - medmindre politikerne gør noget drastisk for at give jernbanen mere konkurrencedygtige vilkår,« siger Railions direktør.

Ministeriets tal undrer

Trafikministeriet skriver i den seneste analyse af jernbanebetalingen, at de mulige indtægter er beregnet ud fra de besparelser, som operatørerne kan opnå ved at bruge en 160 km kortere rute til Tyskland. Men såvel Christian Thing som Martin Lidegaard undrer sig over, hvordan operatørerne kan spare fire gange så meget, som de betaler i dag.

De påpeger begge, at der også er en stærk uoverensstemmelse mellem ministeriets analyser og den reelle virkelighed, når man kigger på antallet af godstog. Hvis Femernbroen stod der i dag, ville Railion i bedste fald køre ca. 6.000 godstog om året over bæltet, mens ministeriet regner med 15.000-20.000 godstog om året.

Dyrere end Storebælt

Christian Thing hæver desuden øjenbrynene over den billetpris, som trafikministeren har sat næsen op efter:

»Ifølge ministeriets tal skal vi give 16.000 kr. for at køre over Femern, mens vi kun giver 6.000 kr. over Storebælt, og det er endda i overkanten, hvis vi skal konkurrere med lastbilerne,« siger han.

Martin Lidegaard understreger, at selv om ministeriets prognoser var realistiske, så ville det nuværende jernbanenet slet ikke have kapacitet til en så stærk vækst i godstrafikken.

»Vi vil gerne være med til at skabe bedre rammebetingelser for gods på skinner, men de nuværende forventninger er grebet ud af den blå luft,« mener han.

Trafikministeren har tidligere været under beskydning fra en række forskere og økonomer, som frygter, at Femernbroen kan blive den hidtil største planlægningskatastrofe og sende en milliardregning videre til skatteyderne. Han har dog også fået støtte fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som vurderer, at det økonomiske fundament er solidt.

kim.hundevadt@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen