Kommunereform bremser vejprojekter

En lang række amtslige vejprojekter risikerer af blive forsinket som følge af kommunalreformen, fordi de ikke når at blive færdige, inden amterne nedlægges 1. januar 2007.

Strukturreformen risikerer at forsinke og i værste fald helt at bremse allerede vedtagne vejprojekter i landets amter.

Problemet opstår, fordi der er uklarhed om finansieringen af projekterne, når amterne nedlægges den 1. januar 2007. Det er den dag, da strukturreformen træder i kraft.

Mens Århus Amt mandag fik grønt lys fra regeringen til en motorvejsforbindelse mellem Skødstrup og Søften til 450 mio. kr. i den nordlige del af Århus, står flere af landets øvrige amter med vejprojekter, der foreløbig er strandet som følge af kommunalreformen. Problemet er, at det fortsat er uklart, hvem der skal overtage ansvaret for vejprojekter, der ikke når at blive færdige inden reformen træder i kraft 1. januar 2007.

Sønderjylland

I Sønderjyllands Amt er der skabt usikkerhed omkring muligheden for at forbinde den syd-nordgående motorvej E45 med en øst-vestgående motorvej til Sønderborg.

Staten har tidligere afvist at finansiere projektet, men da sønderjyderne i 1998 selv overtog den tidligere statsvej, besluttede amtsrådet sidste år, at de selv ville klare projektet.

Men kommunalreformen har skabt ny usikkerhed, og amtsborgmester Carl Holst (V) har netop sendt et brev til Folketingets trafikudvalg for at få en afklaring på de ca. 25 kilometer motorvej, der vil koste omkring 800 mio. kr.

»Foreløbig har amtet afsat næsten 100 mio. kr. til det fortsatte arbejde med ekspropriationer og gennemførelse af udbudsprocessen i 2005 og 2006, men det er naturligvis en forudsætning for amtets videre arbejde, at projektet videreføres af staten,« siger amtsborgmesteren.

»Vi har selv lavet en vejopsparing på foreløbig 250 mio. kr. og valgt den billigste løsning. Forbindelsen har stor betydning for os, og det ville være meget ærgerligt, hvis staten vil forsøge at spare nogle penge her,« siger Carl Holst.

Billund og Vejle

Andre steder i landet står man med lignende problemer, idet det endnu står uklart, hvem der skal overtage den amtslige del af finansieringen af en række vejprojekter, når amterne nedlægges.

Det gælder blandt andet otte kilometer motortrafikvej Vandel-Bredsten mellem Billund og Vejle, hvor man endnu ikke er kommet i gang, og ifølge vejchef Agner Holmbjerg har man heller ikke hørt noget fra Indenrigsministeriet.

»Efter planen skulle vi i gang til sommer. Desuden har vi en planlagt omfartsvej nord om Nørre Snede, som vi heller ikke er begyndt på, men som skulle være godkendt,« fortæller vejchefen.

I Fyns Amt kan tre projekter på lignende måde komme i klemme i reformen:

  • Færdiggørelsen af en ringvej nord om Svendborg.
  • Sammenkobling af det odenseanske vejnet omkring den nye Svendborgmotorvej.
  • Færdiggørelsen af Ring 2 med en bro over Odense Kanal, så den øst-vestgående trafik i den nordlige del af Odense ikke tvinges til at køre gennem bymidten. Projektet ventes at koste omkring 200 mio. kr., som Odense Kommune var udset til at betale 40 pct. af, mens Fyns Amt skulle stå for 60 pct.
Arbejdet med en ny regionplan for projektet ventes afsluttet i december 2006 - kun en måned før den ny strukturreform træder i kraft og nedlægger Fyns Amt. Dermed efterlades tvivl om, hvem der skal betale de 60 pct. af regningen - staten eller Odense Kommune.

Tvivl om omfartsvej

I Ringkjøbing Amt oplyser vejchef Poul Erik Pedersen, at der kan komme tvivl om en omfartsvej uden om Sunds nord for Herning. Projektet til 40 mio. kr. skulle begynde i 2006 og færdiggøres i 2007 og 2008 - og skal i givet fald overtages af staten.

Også i Vejle Amt er der en række planlagte vejprojekter, der i givet fald skal overtages af staten.

I Amtsrådsforeningen forventer adm. direktør Otto Larsen, at regeringen godkender og viderefører de planlagte projekter.

»Der er jo tale om langsigtede planer på baggrund af lovlige demokratiske beslutninger, som overholder de økonomiske rammer. Vi er ansvarlige myndigheder, og jeg kender ikke noget til nogen tvivlsomme projekter. Derfor forventer vi selvfølgelig også, at regeringen opfører sig forsvarligt,« siger Otto Larsen.

Det var tirsdag ikke muligt at få en kommentar fra trafikminister Flemming Hansen (K), men Trafikministeriet oplyser, at der i hvert enkelt tilfælde skal tages stilling til de amtslige planer og projekter, og på hvilke betingelser staten i givet fald skal engagere sig.

axel.andersen@jp.dk

henrik.olesen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen