Til kamp mod giftstempel

Det er for dyrt at lade være. Sådan forklarer overlærer Ole Juel fra Holbæk, hvorfor han har taget initiativ til at danne en grundejerforening, der skal gøre fælles front mod Vestsjællands Amt.

Han er en af 4000 grundejere, der for nylig på amtets hjemmeside fik sin grund hængt ud som mulig forurenet.

»Amtet har med et klik stavnsbundet os. Hvis vi vil sælge, bliver det til flere hundredtusinde kroner lavere end før. Ingen vil købe et hus, der har en giftmistanke klæbet til sig. Lige gyldig hvor ubegrundet og løs den mistanke så end er. Derfor bliver vi nødt til at kæmpe,« siger Ole Juel.

Foreningen havde stiftende generalforsamling mandag aften. Mødet sluttede først efter denne avis gik i trykken, men Ole Juel var tilfreds med fremmødet på omkring 100 mennesker.

Til gengæld er han utilfreds med, at amtet har placeret ansvaret for en undersøgelse af jorden på de 4000 berørte grunde hos grundejerne selv. Amtet anerkender ganske vist, at det skal undersøge grundene, men der kan gå både 30 og 40 år, før det bliver aktuelt.

Derfor foreslår amtet i et brev til grundejerne, at de selv får undersøgt grunden. En øvelse, der koster mellem 7000 kr. og 50.000 kr. hos et rådgivende firma med miljø som speciale.

»Det er helt tydeligt, at amtet forsøger at spare millioner af kroner ved at få os til at betale for noget, som amtet selv burde betale. Derfor vil vi overveje muligheden for at bestille undersøgelserne hos et miljøfirma og så sende regningen videre til amtsgården,« siger Ole Juel, der havde fået en advokat til at deltage i den stiftende generalforsamling mandag aften.

Erstatning

Erstatningssager mod amtet kan ifølge overlæreren ikke afvises.

»Vi skal have gjort rent bord. Enten må amtet meget hurtigt få undersøgt, om der er hold i mistankerne, som de jo blandt andet baserer på gamle telefonbøger, eller også må de slette oplysningerne, så vi fuldstændig ligestilles med alle andre grundejere. Ellers kan der i sidste instans komme retssager ud af det,« advarer Ole Juel.

Den mulighed skræmmer dog ikke amtsborgmester Hans Jørgen Holm (V):

»Jeg mener ikke, at vi har gjort noget ulovligt, så jeg er rimelig fortrøstningsfuld. Men det kunne da være både rimeligt og interessant at spørge juraen,« siger Hans Jørgen Holm, der havde foreslået amtsrådet at oplysningerne om de mistænkte giftgrunde blev fjernet fra amtets hjemmeside. Det forslag forkastede et flertal i amtsrådet imidlertid for godt en uge siden.

martin.johansen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen