Lægerne overser knoglesyge mænd

Mænd, der lider af knogleskørhed, bliver ofte overset af lægerne, fordi sygdommen opfattes som en klassisk kvindesygdom

Selvom hver tiende danske mand lider af sygdommen osteoporose - knogleskørhed - bliver knoglesyge mænd ofte overset af lægerne, fordi lægerne opfatter sygdommen som en klassisk kvindesygdom og derfor ikke undersøger deres mandlige patienter for sygdommen.

»Der bliver ikke henvist så mange mænd til undersøgelse, som der burde,« siger Lars Hyldstrup, ledende overlæge på osteoporose-enheden på Hvidovre Hospital.

»Fem-ti procent af dem, der bliver henvist til os, er mænd, hvor tallet burde være 20-30 procent.«

Medicin til kvinder

Problemet skyldes, at størstedelen af knoglesyge mennesker er kvinder - hver tredje kvinde rammes i dag af knogleskørhed. Derfor har forskningen og fokus traditionelt bygget på det kvindelige køn uden skelen til, at også mænd rammes af sygdommen. Den ensidige fokus har bl.a. medført, at den type medicin, man i første omgang udviklede til knogleskørhed, var et østrogenprodukt, som kun kunne bruges af kvinder.

»Det er der blevet rettet op på. Forskningen og medicinen er god nok nu, men problemet er at få den nye viden ud til både praktiserende læger og befolkningen,« siger Lars Hyldstrup.

Den manglende fokus på knogleskørhed hos mænd bekymrer også Osteoporoseforeningen.

»Vi mærker her i foreningen en stigende interesse for området,« siger Ulla Knappe, formand for Osteoporoseforeningen.

"Kvindesygdom"

»Men mange mænd synes, det er pinligt at lide af sygdommen, fordi det er en "kvindesygdom", og fordi det generelt er taburiseret i samfundet. Derfor går nogle ikke til lægen, og hvis de går til lægen, bliver de måske ikke undersøgt for sygdommen, selvom de har symptomerne.«

Det er ikke kun knogleskørhed, der mangler et nyt kønsligt fokus. Jyllands-Posten har i de seneste dage beskrevet, hvordan kvindelige hjertepatienter svigtes af sundhedssystemet, fordi hjertesygdomme opfattes som en mandesygdom, og lægerne derfor ikke er gode nok til at reagere på hjertesyge kvinder.

0

»Der bliver ikke taget nok højde for kønsforskelle i den medicinske verden,« siger overlæge Karin Schenk-Gustafsson fra Karolinska Sygehus i Stockholm, som har forsket i køn og sygdom gennem de seneste 10 år.

Det er Birgit Petersson, læge og lektor på Panum Instituttets afdeling for Medicinsk Kønsforskning, enig i.

»Sygdom og sundhed set med kønsspecifikke briller på er, at mænd får hjertesygdomme og kvinder får knogleskørhed. Sådan er det med adskillige ting: Når man endelig inddrager kønnet, er det desværre på en meget stereotyp måde,« siger hun.

ulrikke.moustgaard@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen