Gymnasielærere: Reform gået i stå

Mange af kernepunkterne i gymnasiereformen udvandes, mener Gymnasieskolernes Lærerforening. Kritikken også skærpet over for regeringens hf-planer.

Gymnasiereformen har tabt pusten.

Ifølge Gymnasieskolernes Lærerforening(GL) begynder en lang række negative træk at træde så tydeligt frem, at man kan sætte spørgsmålstegn ved reformens værdi.

»Fra undervisningsminister Ulla Tørnæs' side har det været et mål med reformen, at der skal ske en faglig styrkelse af de gymnasiale uddannelser, og ikke mindst har de naturvidenskabelige fag været i brændpunktet. Alligevel viser en simpel gennemgang af de foreslåede obligatoriske fag, at det står småt til med styrkelsen af naturvidenskaben i det almene gymnasium,« siger GL's formand Gorm Leschly til Gymnasieskolens NetNyheder.

Formanden kritiserer endvidere, at gymnasiets sproglige mangfoldighed ødelægges, fordi det ikke længere skal være muligt at vælge begyndersprog i 1.g.

Ifølge GL giver reformen også køb på den oprindelige idé med fagpakker som profileringsmulighed for den enkelte skole.

»Fagpakkerne er nu blevet forsynet med så mange bindinger, at valgfriheden er en illusion. En del elever vil i realiteten kun have ét valg i deres gymnasieforløb, nemlig valget af højniveaufag. Det er unægtelig et besynderligt reformudspil fra en liberal minister,« siger Gorm Leschly.

Både gymnasierektorerne og GL har flere gange ytret utilfredshed med undervisningsministerens fastholdelse af et halvt års grundforløb, da de mener, at det vil svække fagligheden og skræmme elever væk fra gymnasiet.

viggo.ravn@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen