Hver fjerde siger ja til fri hash

Halvdelen af befolkningen ønsker samtidig, at Christiania fortsat skal eksistere i sin nuværende form. Blandt politikerne i Folketinget er et betydeligt flertal imod at legalisere hash. I befolkningen er holdningen anderledes positiv.

En opinionsundersøgelse foretaget for Jyllands-Posten af PSL Rambøll viser, at omkring 25 procent af danskerne uanset politisk tilhørsforhold ønsker hash og marihuana frigivet.

Undersøgelsen er foretaget blandt 1000 repræsentativt udvalgte danskere. Det er påfaldende, at tilslutningen til en frigivelse af hashen er stort set ens uanset den adspurgtes alder, politiske tilknytning og uddannelsesmæssige baggrund.

Folkevalgte siger nej

Omkring to tredjedele af befolkningen mener ifølge undersøgelsen, at hashen fortsat bør være et illegalt og strafbart rusmiddel.

Den linje deles af Folketingets politikere, dog med en nuance. De folkevalgte er endnu kraftigere imod en legalisering af rusmidlet, som det vurderes, at rundt regnet en tredjedel af alle danskere på et eller andet tidspunkt i deres liv prøver.

Det fremgår efter førstebehandlingen af to lovforslag fremsat af Enhedslisten. Forslagene drejer sig om at frigive hash til medicinsk brug, samt at gøre hashen til en offentlig, afgiftsbelagt vare, der kan sælges til alle over 15 år.

»Mens det tegner positivt for det første forslag, er der ikke meget, der tyder på, at det andet går igennem,« siger Line Barfoed, Enhedslistens retspolitiske ordfører.

Hun oplyser, at der er lagt op til et flertal for at sælge hash i pilleform til blandt andre gigt- og sclerosepatienter.

Opbakning fra SF

Det andet forslag har kun opbakning fra SF. Selv om Venstres Ungdom kraftigt har agiteret for en frigivelse af hashen er moderpartiets holdning utvetydig.

»At frigive hashen er ikke den vej, vi skal gå. Den skal ikke liberaliseres. Tværtimod er der jo for tiden opbakning til at hæve aldersgrænserne for alkohol og tobak, så vil det være et helt forkert signal at sende at frigive hashen samtidig,« siger Hans Andersen (V), der er partiets ordfører i rusmiddel-spørgsmål.

Jyllands-Postens rundspørge afslørede til gengæld en anderledes utvetydig holdning over for Fristaden Christianias fremtid.

50 procent af de adspurgte mener, at den kontroversielle københavnske turistattraktion bør bevares, som den ser ud i dag. En femtedel ønsker Fristaden lukket. Holdningen er delt. Mens den ældste del af befolkningen generelt er imod, ser dem under 40 helst stedet bevaret. Knap en femtedel ønsker, at det offentlige byfornyr Christiania.

jakob.rubin@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen