Danske interesser på spil

Nok er EU endnu ingen rigtig aktør på verdensscenen, når det gælder sikkerheds- og forsvarspolitikken. Men at opgive EU på dette felt vil være det samme som at afskære sig selv fra muligheden for at sætte tydeligt dansk fingeraftryk i fremtidens storpolitik - og dermed en fejldisposition af historiske dimensioner.

Den advarsel til regeringen og Folketinget kommer fra den sikkerheds- og forsvarspolitiske forsker Preben Bonnén, der netop er indtrådt i den transatlantiske tænketank, "Compas Group on Security and Defence Studies" ved Trinity College i Toronto, Canada.

Han udgiver i morgenen 216 sider lang bog om fremtidens muligheder for en fælles europæisk sikkerhedspolitik. Udgivelsen af værket "Towards a Common European Security and Defence Policy - The ways and means of making it a reality" falder sammen med et såkaldt topmøde, som de USA-kritiske EU-lande Tyskland, Frankrig, Belgien og Luxemburg holder i Bruxelles om samme emne - hverken England eller Danmark er inviteret.

Advarer regeringen

Under mødet forventes de skillelinjer, der er blotlagt mellem USA og specielt Frankrig og Tyskland under Irak-krisen, at blive yderligere synliggjort. Preben Bonnén advarer i den anledning i første række den danske regering om alt for entydigt kun at spille på den for tiden stort førende amerikanske hest:

»Også i 1948-49 skønnede Danmark forkert med modsat fortegn. Under diskussionerne dengang mente man at skulle vælge mellem FN og NATO. Længe mente man, at opgøret med neutraliteten netop lå i landets da få år gamle medlemskab af FN men netop ikke NATO. Eftertiden skulle vise, at det ensidige danske valg dengang var alt andet end realistisk,« siger Bonnén.

»I dag har vi flere eksempler på, at et tilsvarende dansk valg denne gang entydigt til fordel for USA mere eller mindre er truffet. Mest tydeligt kommer det til udtryk i vores forsvarspolitiske forbehold i EU, men også Danmarks uforbeholdne støtte til krigen mod Irak og Danmarks ovenud positive holdning til USA's missilskjoldsplaner peger i samme retning.«

Ifølge Bonnéns bog vil USA næppe blåstemple endnu en lokal europæisk NATO-aktion a la eks-Jugoslavien, hvor USA selv ikke måtte have de mindste interesser involveret.

Ikke i tvivl

Preben Bonnén er tilsyneladende ikke meget i tvivl om den bedste strategiske placering politisk for Danmark og siger til Jyllands-Posten:

»Med Danmark som uforbeholdent medlem af EU vil vi også sikkerheds- og forsvarspolitisk kunne spille en langt vigtigere rolle, når det gælder om at bidrage til at forbedre samarbejdet over Atlanten. Dermed bliver Danmark i øvrigt også en bedre allieret for amerikanske interesser i Europa.«

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen