Uændret skat og ringere service

I 243 af landets kommuner vil skatteprocenten i 2003 være den samme som i år. Samlet set overholder kommunerne regeringens skattestop. Vestsjællands Amt sætter som eneste amt skatten i vejret.

Dårligere service til borgerne er prisen for, at kommunerne holder skatterne i ro til næste år, konstaterer formanden for Kommunernes Landsforening, Ejgil W. Rasmussen (V), Gedved.

De sidste kommunale budgetter blev vedtaget tirsdag aften, og Ejgil W. Rasmussen kalder det et flot resultat, at de kommunale udskrivningsprocenter for 2003 stort set er uændrede i forhold til 2002. Dermed har kommunerne holdt aftalen med regeringen om, at de samlede skatter ikke må stige, konstaterer han.

»Resultatet er kommet i hus ved en meget stor fælles indsats fra kommunerne. En del kommuner har store vanskeligheder ved at få tingene til at hænge sammen økonomisk, og derfor har budgetlægningen mange steder betydet, at der til næste år vil ske forringelser af den kommunale service,« siger Ejgil W. Rasmussen.

Alt tyder ifølge ham på, at økonomien også de kommende år bliver stram, og derfor appellerer han til regeringen og Folketingets medlemmer om at medvirke til at dæmpe borgernes forventninger om serviceforbedringer.

Statsskat lempes

I en fælles pressemeddelelse fra indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og finansminister Thor Pedersen (V) hedder det, at de samlede kommunale skattestigninger vil blive modgået af en tilsvarende lempelse af den statslige beskatning. Regeringen vil tage stilling til den konkrete udmøntning senest i foråret 2003.

Den kommunale personskat (udskrivningsprocenten) vil næste år i en gennemsnitskommune være 20,74 pct. Det er et fald på 0,004 procentpoint i forhold til 2002. Den kommunale skat på jord (grundskyldspromillen) stiger med 0,005 procentpoint i 2003, så grundskyldspromillen i en gennemsnitskommune næste år vil være 13,3 promille. Endelig holdes dækningsafgifterne på forretningsejendomme i ro.

Med blot én undtagelse er det lykkes amterne at holde procenterne i ro, og i 13 amter er skattekortet således uforandret efter nytår. Men et flertal uden om borgmester Hans Jørgen Holm (V) i Vestsjællands Amt resulterede i en skattestigning på 0,4 procentpoint.

Nu afventer amtet, hvordan regeringen vil lade brændet falde.

»Vestsjællands Amt er slet ikke gearet til repressalier fra regeringen. Nu står vi med en skattestigning, som måske bliver inddraget, og vi har ingen løsning på vestsjællændernes problemer,« siger Hans Jørgen Holm.

Kristian Jensen, Venstres finanspolitiske ordfører, vil endnu ikke sige noget om konsekvenserne for amtet.

»Vi er ikke færdige med at regne endnu,« siger han.

Kristian Ebbensgaard (V), formand for Amtsrådsforeningen, vil ikke gå i brechen for at redde Vestsjællands Amt. Hvis regeringen vil drage konsekvenser, skal det alene ske mod Vestsjællands Amt.

»De 13 andre amter har kun med møje og besvær og nedskæringer på vigtige områder fået budgettet til passe. De vil ikke være modtagelige mod sanktioner - og det vil i øvrigt heller ikke være rimeligt,« siger han.

Beslutningen ventes offentliggjort senere i dag.

Få sænker skatten

Et lille antal kommuner sænker ligefrem udskrivningsprocenten. Her er Vejle Kommune rekordholder med en skattesænkning på et procentpoint fra 19,6 til 18,6. Til gengæld stiger kommunens grundskyldspromille fra 12 til hele 24, og dækningsafgiften fra ni til ti promille.

Vejles borgmester Flemming Christensen (SF) vurderer, at 80 pct. af vejlenserne vinder på den lokale omlægning: De unge, folk med lave indkomster og folk, der bor til leje. Skatten bliver så at sige flyttet fra skat på arbejde til skat på ejendomme.

Finansministeren og indenrigsministeren ville i går kun kommunikere med pressen via den fælles meddelelse. I den er de citeret for følgende:

Thor Pedersen: »Det samlede billede er, at kommunerne kommer meget tæt på målstregen i de budgetter, der netop er vedtaget, mens amterne er noget længere fra. Det skyldes desværre helt overvejende det budgetforlig, som for nylig blev indgået i Vestsjællands Amt. Jeg synes, både KL og Amtsrådsforeningen fortjener ros for at have bestræbt sig på at overholde aftalerne fra i sommer, men det er klart, at vi nu i regeringen vil bruge de kommende dage på at vurdere resultatet nøje og overveje konsekvenserne i forhold til dem, som ikke har bidraget til at overholde den fælles aftale.«

Lars Løkke Rasmussen: »Den kommunale budgetvedtagelse markerer, at langt de fleste kommuner og amtskommuner har haft forståelse for nødvendigheden af, at budgetmæssige udfordringer først og fremmest må løses ved effektivisering og omprioritering frem for ved at lade borgerne betale mere. Budgetlægningen viser dermed, at det er lykkedes at bryde et historisk mønster, hvor hovedreglen har været skattestigninger efter et kommunalt valgår.«

jacob.kaare@jp.dk

else.boelskifte@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen