EU afslører dansk svindel

Siden maj har Den Europæiske Socialfond lukket for tilskud til 600 sociale projekter i Danmark, fordi et uanmeldt kontrolbesøg afslørede grov svindel med midlerne.

EU-Kommissionen har på ubestemt tid smækket kassen i for udbetaling af omkring 400 millioner kroner om året fra Den Europæiske Socialfond til ca. 600 danske sociale projekter. Det er sket, efter at kommissionen ved fire uanmeldte projektbesøg på Sjælland i maj afslørede svindel i samtlige projekter.

Det drejer sig om stop for udbetalingen af de såkaldte mål tre midler, der fordeles af Det Regionale Socialfondsudvalg i amterne. Pengene tildeles til de enkelte projekter i hvert amt efter ansøgning.

»Det er personer, der er på kontanthjælp eller dagpenge, der hjælpes i gang via projekterne. Det kan være konsulentfirmaer, tekniske skoler eller private personer, der søger om penge til konkrete projektformål,« siger arbejdsmarkedskonsulent Sylvia Fredenslund, Fyns Amt.

Grov svindel

Pengekassen blev smækket i, da EU-Kommissionens kontrollanter ved de fire uanmeldte projektbesøg konstaterede uregelmæssigheder i større eller mindre omfang i hvert enkelt projekt. I to tilfælde, var der tale om grov svindel, siger formanden for Det Regionale Socialfondsudvalg i Fyns Amt, kulturudvalgsformand Carsten Abild (V).

Et sted blev der ifølge Carsten Abild udbetalt penge til kursister, der ikke eksisterede i virkeligheden, mens der i et andet tilfælde blev betalt støtte til faciliteter og hjælpemidler, som heller ikke fandtes i det konkrete projekt.

Ny kontrol

På Fyn havde Det regionale Socialfondsudvalg forventet, at en gennemført revisorundersøgelse af samtlige projekter ville åbne EU's pengekasse igen med udgangen af august måned. I går fik amtets kulturudvalgsformand imidlertid brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen i København med besked om, at Den Europæiske Socialfond ikke vil genoptage udbetalinger til nogen danske sociale projekter, før et nyt uanmeldt kontrolbesøg har godtgjort, at tingene er i orden.

»Besøget vil tidligst komme i november. Hvis der bliver konstateret nye uregelmæssigheder, har vi fået at vide, at sagen vil blive taget op til ny vurdering,« oplyser Fyns Amts kulturudvalgsformand.

Truet af fallit

Konsekvensen er nu, at mange projekter trues af fallit. Det drejer sig om de private projekter, hvor initiativtagerne har måttet låne til lærerlønninger og andre udgifter i tillid til, at de får udgifterne dækket.

niels.hoejland@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen