Folkeskolerne skal have en alkoholpolitik

Flere kommuner er allerede i gang med at udarbejde retningeslinjer for, hvordan uddannelsesinstitutioner skal forholde sig til alkohol.

Folkeskoler og alle andre institutioner, som har med børn og unge at gøre, bør have en alkoholpolitik, der omfatter både de ansatte, børnene og deres familier.

Det mener leder af forebyggelsen i Nordjyllands Amt Alice Thaarup, som oplyser, at flere kommuner allerede er i gang med at udarbejde retningslinjer for, hvordan deres uddannelsesinstitutioner skal forholde sig til alkohol. Hvordan møder man f. eks. børn fra misbrugerhjem, samarbejder med forældrene om alkoholpolitik, og håndterer alkohol og misbrug i forbindelse med fester og lejrskole.

Sammenhæng

»Vi ved at der er en sammenhæng mellem tidlig debut med alkohol og senere misbrug, og derfor er et det utroligt vigtigt at fokusere på de unges forhold til alkohol. Unge er sårbare - og de vokser op i en våd kultur, hvor det nærmest er unormalt ikke at drikke. Vi skal være bevidst om, at vi voksne er rollemodeller, og der bør være en klar alkoholpolitik på alle institutioner, der har med børn og unge at gøre - fuldstændig ligesom de fleste arbejdspladser i dag har en alkoholpolitik,« fastslår Alice Thaarup, som mener, at Sundhedsstyrelsens årlige uge 40 indsats mod alkohol har taget den rette vinkel på unge og deres rollemodeller.

Kampagnernes effekt er traditionelt omdiskuteret, men Alice Thaarup er ikke i tvivl om, at de er med til at skærpe samfundets opmærksomhed over for alkoholmisbrug. Og det er et godt udgangspunkt for det videre forebyggende arbejde.

Væsentlige oplevelser

Den samme opfattelse møder man i behandlerkredse.

Folk drikker enten for at dulme problemer, eller fordi deres livsstil har taget overhånd, og store, brede kampagner får dem ikke til at sætte flasken på hylden. Motivationen kommer typisk, når de oplever noget væsentligt i deres eget liv. Det kan være en graviditet, at de er lige ved at miste kørekortet på grund af spirtuskørsel, eller at de får en velment personlig henvendelse på arbejdspladsen, forklarer forstander Ingolf Larsen fra behandlingsinstitutionen Ringgården, hvor man ikke forventer flere henvendelser efter uge 40.

»For misbrugere betyder det meget, hvad mennesker i ens nærhed siger, og set i det lys er kampagnerne gode, for de øger folks bevidsthed om, at de faktisk kan gøre noget for at hjælpe andre med et misbrug. Indtil for få år siden var det utrolig tabubelagt at have et alkoholmisbrug. Det har heldigvis ændret sig.«

Sundhedsstyrelsens kampagne koster seks millioner kroner og en del af pengene går til lokalt arbejde i de enkelte amter.

jette.carlsen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen