Krav om brud på lægers tavshedspligt

Da Anne-Lene Fellands far havde begået selvmord ved at hænge sig i sit hus i Hvidovre, gik hun til farens læge for at høre, hvad faren egentlig havde fortalt ham. Faren havde ikke over for datteren antydet, at han ville tage sit eget liv.

Lægen sagde:

»Din far - vent lige lidt - jeg skal lige finde ham i computeren. Nå ja - din far - han var jo suicidal.«

Anne-Lene Felland blev chokeret over, at lægen længe havde vidst, at faren var selvmordstruet - uden at have fortalt det til hende. Men lægen henviste til sin tavshedspligt.

Nu kræver forskere i selvmord, at reglerne om lægers tavshedspligt laves om - eller at lægerne gør langt mere for at få kontakt til pårørende.

Kravet kommer på baggrund af, at ældre mennesker er den befolkningsgruppe, der er mest selvmordstruet. Selvmordsforsker Unni Bille-Brahe og formand for Landsforeningen for efterladte efter selvmord, siger:

»Læger burde se stort på tavshedspligten ved selvmordstruede ældre. Lægens første pligt er at redde liv. Derfor bør man ændre på reglerne om tavshedspligt, så lægen kan orientere de pårørende.«

Den netop afgåede embedslæge i Århus Amt, Kate Runge, har undersøgt samtlige selvmord i amtet fra 1983 til 2000, og hun siger:

»Det er muligt, at det vil være for kompliceret at ændre reglerne. Men så må vi opfordre de praktiserende læger til at gøre alt for at få patientens samtykke til at orientere de pårørende. «

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation, Michael Dupont, siger:

»Selv har jeg da brudt tavshedspligten i tilfælde, hvor jeg skønnede, at almenmenneskelige elementer vejede tungere. Vi vil meget gerne tage en dialog for at finde en løsning,« siger han.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen