Reform af sygeplejerskeuddannelse

Det er slut med at bruge sygeplejestuderende som billig arbejdskraft på landets sygehuse. For fremtiden skal sygeplejerskerne have en mere teoretisk og en mere ens uddannelse.

Undervisningsministeriet og diverse interesseorganisationer arbejder lige nu på en reform af uddannelsen, der i en evaluering er blevet voldsomt kritiseret.

Uddannelsen varierer for meget fra skole til skole, og de færdiguddannede er ikke altid kvalificerede til at arbejde som sygeplejersker, stod der blandt andet i evalueringsrapporten.

SU i stedet for løn

Meget tyder nu på, at sygehusene sammen med de studerende kommer til at betale en del af prisen for at rette op på uddannelsen.

De studerende skal fremover modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU) under hele uddannelsen i stedet for som tidligere at modtage et langt højere vederlag i en del af praktikken på sygehusene.

Det vil de studerende dog ikke protestere over:

»Det er på tide, at det kommer frem, hvor meget de sygeplejestuderende har været med til at fylde hullerne i en utilstrækkelig normering på sygehusene,« siger formand for Landssammenslutningen af sygeplejestuderende, Laila Jensen.

Hun forudser en stærkt forbedret praktik:

»Praktikken vil ikke længere være jobtræning, men et sammenhængende forløb, hvor vi for eksempel kan følge en patient fra operation over genoptræning og hele vejen tilbage i kommunen.«

Normeringen

I dag er konstant mellem 3.000 og 4.000 sygeplejestuderende i praktik, og de studerende regnes mange steder med i normeringen alt efter, hvor langt fremme den studerende er i uddannelsen.

Her betyder uddannelsesreformen, at de studerende ikke alene skal ud af normeringen. Sygehusene skal også bruge mere personale på at tage sig af de studerende.

For eksempel har Rigshospitalet i København forberedt sig på den nye uddannelse ved at ansætte flere personer, der udelukkende skal være ansvarlige for de sygeplejestuderende. Samtidig skal alle uddannede sygeplejersker, der skal vejlede studerende, gennemføre et syv-ugers kursus.

»Dertil komme ekstra udgifter til mere oplæring af de uddannede sygeplejersker, der kommer ud i deres første job. De vil ikke have den samme praktiske erfaring som før. Der skal mere til, før de kan stå alene for eksempel i forbindelse med en nattevagt,« siger sygeplejedirektør Leila Lindén.

Sygehusene er alligevel glade for, at uddannelsen ændres. Reformen er tiltrængt, siger for eksempel chefsygeplejerske på Kolding Sygehus, Ditte Thinggaard:

»Men der er en pris. Vi har lagt en plan for de næste år, hvor de studerende stille og roligt trækkes ud af vagtplanen. Til gengæld ansætter vi flere sygeplejersker og sundhedshjælpere.

Nødvendig reform

Ifølge formand for Amtsrådsforeningen, Kresten Philipsen (V), vil sygehusene få i alle tilfælde en del af de ekstra udgifter ved reformen dækket.

»Nogle amter ser med bekymring på udviklingen, men med lidt god vilje finder vi en løsning. Reformen er nødvendig; hvis vi vil have flere sygeplejersker, må vi sikre en bedre uddannelse,« siger Kresten Philipsen.

Undervisningsministeriet regner med at sende planen for den nye sygeplejerskeuddannelse til høring om to uger. Det er meningen, at reformen skal træde i kraft til august.

lone.olsen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen