Ja til nedrivning af boliger

Både den nye by- og boligminister, Lotte Bundsgaard (S), og Kommunernes Landsforening, KL, støtter ideen om i nogle tilfælde at rive boliger ned i stedet for at renovere dem.

Hvis man på grund af fald i befolkningen ikke længere kan leje almennyttige boliger ud, kan det være en god idé at rive dem ned.

Det mener både by- og boligminister Lotte Bundsgaard (S) og formanden for KLs teknik- og miljøudvalg, Johs. Poulsen (R).

Begge understreger dog, at de ikke tror, der vil blive tale om omfattende nedrivninger de kommende år.

Lotte Bundsgaard siger:

»Hvis man som i Nakskov ikke kan leje de almennyttige boliger ud, kan det være rimeligt nok at rive dem ned. Men hvis man vil rive almennyttige boliger ned for ikke at tiltrække bestemte mennesker, vil jeg ikke give tilladelse til det.«

Den nybagte minister er også åben overfor i helt særlige tilfælde at tillade nedrivning af nogle af de allermest elendige boliger i store betonbyggerier i de større byer. Formålet skal være at fjerne den værste slum og erstatte de dårligste boliger med nye:

Ikke hele kvarterer

»Enkelte boliger i de store sociale byggerier kan være i så dårlig forfatning, at det bedre kan betale sig at rive dem ned og bygge nyt. Men der kan ikke blive tale om hele boligkvarterer,« siger Lotte Bundsgaard, der samtidig understreger, at målet fortsat er at skabe flere almennyttige boliger - ikke færre.

Problemerne med de mange tomme boliger på landet, som boligspekulanter opkøber og lejer ud til sociale klienter, er efter ministerens mening kommunernes bord. Og Johs. Poulsen fra Kommunernes Landsforening (KL) er ikke i tvivl om, at boligspekulanter tjener store penge på de billige, tomme boliger, der findes i mange landkommuner:

»Derfor vil det være helt relevant at overveje at rive nogle af disse huse ned. Ofte er der tale om noget gammelt møg, der slet ikke er egnet til boliger.«

Ingen nye ghettoer

»Det handler ikke om at holde nogen bestemte mennesker væk, men om at forholde sig til de boligsociale problemer. Og ingen kan være interesseret i en situation, hvor man tiltrækker folk fra de større byer og skaber nye ghettoer af socialt belastede ude på landet,« mener Johs. Poulsen, der er tilhænger af, at de sociale problemer bliver løst der, hvor de er - og ikke blot skubbet rundt i landet. Ifølge KL skulle en del almennyttige boliger for længst have være jævnet med jorden:

»Der er steder i Danmark, hvor man har renoveret en-to-tre gange for beløb, der er lige så store, som da man opførte boligerne. Her havde det nok været bedre at rive ned allerede første gang, man skulle renovere. Derfor kan det nogle steder helt klart være relevant at rive ned i stedet for fortsat at renovere,« siger Johs. Poulsen.

lars.from@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen