Miljøuvenlig behandling af affald skal koste ekstra

Det skal koste industrien ekstra at aflevere affald til behandling på en måde, som ikke den den bedste for miljøet, mener Amtsrådsforeningen.

Foreningen har lavet et debatoplæg med nye forslag til, hvordan affald kan sorteres og udnyttes bedre, så genanvendeligt affald for eksempel ikke blot brændes af.

"Vores affaldssystem sikrer ikke i dag, at affaldet sorteres og udnyttes godt nok, siger formanden for Amtsrådsforeningen," Kresten Philipsen (V). "Der er ikke en stærk nok tilskyndelse til hverken at minimere affaldsmængderne, at sortere affaldet endsige at sikre den mest optimale behandling."

Et af Amtsrådsforeningens forslag går ud på, at private eller offentlige entreprenører i konkurrence med hinanden skal håndtere affaldet fra industrien. Entreprenørerne skal være bindeled mellem producenten af affald og virksomheden, som behandler affaldet. Entreprenøren skal klassificere affaldet, sørge for at det får den rigtige behandling og løbende registrere affaldet.

Amtsrådsforeningen mener, at ansvaret for affaldsbehandling i højere grad skal lægges på regionale myndigheder. Samtidig foreslår foreningen, at afgifter, som regulerer adfærd, skal erstatte de nuværende generelle afgifter.

/ritzau/

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen