Uhumsk fund i grillbar

Veterinær- og Fødevaredirektoratet har afsløret grove tilfælde af sjusk med opbevaring og salg af fødevarer.

Veterinær- og Fødevaredirektoratet har med øjeblikkelig virkning pålagt en asiatisk grillbar i det indre København at stoppe al produktion og salg af fødevarer.

Som begrundelse angiver direktoratet følgende: »Ved tilsyn blev friske rotteekskrementer konstateret i virksomhedens produktions- og lagerlokaler. Der var rottegnav i 3 sække ris og ekskrementer i en spand med salt. Det påbydes derfor virksomheden at standse produktion og salg af levnedsmidler.«

Men det er ikke kun de etniske forretningsdrivende, som har svært ved at overholde lovgivningen. En række danske restauranter har også fået bøder og påbud for at omgå reglerne omkring rengøring og opbevaring af fødevarer alt for lemfældigt.

Også i detailhandelen er der stadig problemer med at levere ordentlige fødevarer til forbrugerne. Blandt andet har en slagtermester på Fyn fået en bøde for at have solgt for gammelt kød.

"Bøden er givet for at have solgt en slagtet okse med hoved, idet oksen var over 12 måneder gammel," lyder det fra Fødevaredirektoratet.

Også en række landmænd har måttet acceptere bøder og udelukkelse af kvalitetsmærkeordningen, da de enten har leveret for dårlige varer eller har ladet deres dyr leve under for dårlige vilkår - overbelægning i stalde og bokse, samt levering af mælk med penicillinrester.

En af den var en landmand fra Jelling, hvor myndighederne ved kontrolbesøg kunne konstatere, at der var overbelægning i både fravænningsstalde og ungsvinestald, samt at en orne gik i en for lille sti. Der var foretaget halekupering, selv om der på besøgsdagen ikke var tegn på halebid. Endelig foregik der en sammenblanding af slagtesvin, således at "restsvin" blev leveret som kvalitetsgrise.

erik.vohnsen@jp.dk

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen