Udsigt til aftale om atombrændsel

Truslen om et sammenbrud i forhandlingerne om et dansk forslag om oparbejdning af brugt atombrændsel syntes sent onsdag afværget på havmiljøkonferencen OSPAR i København.

En arbejdsgruppe sled hele eftermiddagen for at skabe et muligt forlig blandt deltagerlandene i OSPAR. De 15 lande er i hele denne uge samlet i København for at tage skridt til forbedringer af havmiljøet i det nordøstatlantiske område. Herunder skridt for at nedbringe de radioaktive udledninger fra oparbejdning af brugt atombrændsel på to omstridte anlæg i Frankrig og England.

Efter at det tirsdag stod klart, at der langt fra kunne opnås det fornødne kvalificerede flertal til et oprindeligt dansk forslag om bl.a. øjeblikkeligt at stoppe oparbejdningen, blev der onsdag arbejdet intensivt videre med et nyt dansk forslag. Her er paragraffen om et øjeblikkeligt stop udeladt. Til gengæld tyder det på, at der kan skabes flertal for et andet vigtigt afsnit. Afsnittet fastslår, at de eksisterende tilladelser til oparbejdningsanlæggene skal revurderes med henblik på at indføre tørlagring af det brugte atombrændsel og eliminere direkte adgang til havmiljøet i tilfælde af mulige udslip. Ligesom en paragraf om ikke at tillade opførelsen af nye oparbejdningsanlæg formentlig kommer med i det endelige udkast.

Flertal bag forslaget

Med disse ændringer tegner der sig angiveligt et flertal bag forslaget blandt samtlige lande minus Frankrig og England, der som forventet ikke vil støtte forslaget. Deet nye danske udspil skal nu onsdag aften gennem en teknisk og sproglig afpudsning, før det atter diskuteres på et møde torsdag middag med forventet efterfølgende afstemning.

For miljøorganisationen Greenpeace, der har observatørstatus på konferencen, har sagen om de radioaktive udledninger haft topprioritet på mødet. Organisationen har argumenteret kraftigt for et øjeblikkeligt stop, men siger nu, at de kan leve med, at denne del glider ud af forligsteksten - forudsat at resten af beslutningsforslaget ikke svækkes yderligere.

- Hvis afsnittet om revurdere tilladelserne med henblik på at indføre tørlagring af brændslet opretholdes, så vil det alligevel på sigt få samme virkning som et krav om et stop for oparbejdning - eftersom tørlagring er alternativet til oparbejdning, siger Greenpeaces delegationsleder Remi Parmentier til Ritzau.

/ritzau/

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen