Forfatter: Fruentimmere kan ej anmelde min Bog! (fra arkivet, 1882)

Satire: En af Landets store Forfattere erklærer sig stærkt utilfreds med, at et Dagblad lod hans Bog, “Frimurergrossererens Penisgenvordigheder”, anmelde af et Fruentimmer.

Artiklens øverste billede

Grev Bartholin von Gyldenstierne-Stott har i en Aarrække været blandt de mest prominente Repræsentanter for danske Forfattere, der skriver Bøger om det bedre Borgerskabs Herrers Levemaade og Tænkning. Greven blev derfor endogsaa meget pikeret, da han observerede, at Berlingske Tidende havde sat et simpelt Fruentimmer til at anmelde hans nyeste Bog, “Frimurergrossererens Penisgenvordigheder”. »Vor Anke gaar ei paa selve Bedømmelsen, selvom vi finder det problematisk, at den blot modtog to af fem Vaabenskiold. Nej, det være sig selve Princippet om at lade et Medlem af det svage Køn anmelde vores Bog, som vi anholder, « forklarer han opbragt.

En absurd Tanke

»Betydelige dele af vor Roman berører velærværdige Storgrosserere, der udveksler Anekdoter udi Eskapader med faldne Kvinder, mens de staaende lader deres Vand eller duellerer paa Floret. Selv ikke den fremmeligste blandt Fruentimmere kan sætte sig ind i slige Erfaringer,« siger Greven.

»De kan utvivlsomt forestille sig Mangt og Meget, som involverer Børn og Kogekunst. Men ligefrem tiltro det svage Køn Evnen til at forstaa Verden, som en Mand gør det, kan blot frembringe stor Moro,” siger von Gyldenstierne- Stott og slaar en Latter saa hjertelig op, at han taber Monoklen fra sit Øje. »Saa skulle vi kanske ogsaa forestille os, at en Kvinde kunne røres af Shakespeares Lyrik eller ligefrem finde den russiske Herr Dostojevskijs eksistentielle Reflektioner vedkommende? I Sandhed en absurd Tanke,« tilføjer han mere alvorligt.

Jules Verne ogsaa sur

Ogsaa internationalt er Spørgsmaalet om Anmelderes Habilitet bleven voldsomt debatteret. Den franske Forfatter af fantastiske Fortællinger, Jules Verne, har saaledes kritiseret sine Anmeldere for at mangle Forudsætninger. »Det er mig stærkt krænkende, at mine Værker konsekvent bliver anmeldt af Folk, som aldrig har foretaget en Rejse til Jordens Indre eller Maanen,« siger han indigneret og tilføjer,at han ej kerer sig, om Anmelderne eventuelt skulle være homofile eller af anden Race, saa længe de blot besidder Erfaringer med Verdensomsejlinger under Havet eller Rumfærd.

Rumfærd.RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm. Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.
Del artiklen