Flere hug til trafikplan

HUR svigter miljøet i sin trafikplan. Det mener Københavns Kommune, som anbefaler øget brug af miljøzoner med partikelfiltre til tung trafik.

Det er ikke nok, at HUR har store planer for busser, S-tog og bredere motorveje, når rådet helt fortrænger, hvad trafikken har af konsekvenser for miljøet i hovedstadsregionen.

Det mener Københavns Kommune, der netop har sendt sit høringssvar til HUR i forbindelse den store trafikplan, der foreslår investeringer for op til tre mia. kr. om året frem til 2015.

»Københavns Kommune savner en overordnet og sammenhængende vision og målsætning for trafikken i hovedstadsområdet. Herunder finder Københavns Kommune, at der i planen bør lægges større vægt på trafikkens miljøkonsekvenser,« skriver kommunen.

Miljø- og forsyningsborgmester Winnie Berndtson (S) foreslår, at HUR ser på, hvordan miljøzoner for den tunge trafik kan mindske trængsel og luftforurening.

»HUR er udmærket til at tænke i store linjer, når det kommer til busser, S-tog og vejudvidelser, men når det gælder miljøet, er man ikke ambitiøs nok. Man ser ikke på, hvad trafikken har af miljømæssig effekt,« siger hun.

I lighed med miljøbevægelsen NOAH, mener Oli

B. G. Madsen, professor og leder af Center for Trafik og Transport ved Danmarks Tekniske Universitet, at HUR bør indføre trafikafgifter for at mindske biltrafikken.

»Man bør prøve at lave miljøafgifter som i London, hvor bilister betaler 50-60 kr. for at køre gennem visse områder af indre by. Det har ifølge undersøgelser reduceret biltrafikken med 30-35 pct. Dertil kommer, at det giver penge i kassen og lettere kår for bustrafikken,« siger Ivan Lund Pedersen, talsmand for miljøbevægelsens trafikgruppe.

Gode miljøforslag

Men det afvises af Claes Nilas, adm. direktør i HUR. Han peger på, at trafikplanen indeholder andre miljøvenlige forslag, bl.a. om parker og rejse-ordninger.

HUR har i den forbindelse studeret forsøg i Oxford og London, hvor der er gode erfaringer med at lave skiftestationer i udkanten af byerne.

Her kan bilisterne hoppe over i den kollektiv trafik for at lade sig transportere helt ind til bykernerne.

»Jeg bilder mig ikke ind, at det flytter 10 procent af privatbilismen, men det kan måske bidrage til, at biltrafikken ikke stiger helt så meget, som man regner med. Når regeringen og et flertal af HUR-politikere ikke går ind for betaling, så skal vi heller ikke storme ud med det i en trafikplan. Men det betyder ikke, at vi har lagt os ned for biltrafikken,« siger Claes Nilas.

I sit høringssvar bakker Københavns Kommune op om HUR's ønske om fjerde Metro-etape og en ny regional vejforbindelse mellem Nordhavns-området og Lyngbyvej.

Efter disse to projekter kan behovet for en østlig og en sydlig havnetunnel i København vurderes og prioriteres, skriver kommunen.

Høringsfristen udløber den 1. december i år, hvorefter HUR skal tage stilling til de indkomne høringssvar.

jpk@jp.dk

Del artiklen