• For abonnenter

Grænsen for min frihed er andres frihed

»Før vi imidlertid kaster os over muslimerne og afkræver dem respekt for kvindefrigørelsesidealerne, burde vi dog først se på, hvorvidt vi mere eller mindre kristne danskere selv lever op til disse.«

»De, der med så stor iver fremhæver, at kvindefrigørelsesideerne er en del af de såkaldte danske værdier, glemmer, at kvindefrigørelsen er en relativt ny idé.«

Det er jo egentligt dejligt at se, at der i en tid præget af en rasende individualisme stadigvæk er nogle, der engagerer sig for andre. Det er opmuntrende at lægge mærke til, at en del danskere øjensynligt er i stand til at tænke på andre end sig selv for i stedet at lægge sig i selen for at forbedre muslimske kvinders vilkår her i lande

Del artiklen