• For abonnenter

Ekspertråd frem for integrationsråd

Umiddelbart er tanken omkring integrationsrådene fornuftige, da man igennem disse forsøger at få tilgodeset de etniske minoriteters interesser og rettigheder i samfundet. Der eksisterer imidlertid en række problemstillinger omkring integrationsrådenes struktur og rolle.

Forældet tanke

For det første bygger rådene på en forældet tanke om, at medlemmerne i rådet repræsenterer deres landsmænd, således at en nationalitet opfattes som én homogen gruppe. På den måde kommer én person til at repræsentere en hel nationalitet, hvilket ikke er et retvisende billede. For det andet er medlemmerne valgt ud fra deres etniske baggrund frem for deres faglige kvalifikationer, der ikke nødvendigvis er med til at skabe det bedste udgangspunkt for integrationsindsatsen i kommunen. F
Del artiklen