• For abonnenter

Leder: Uværdig pleje

PLEJEHJEMSBEBOERES forbrug af antipsykotisk medicin skal kortlægges som led i en handleplan om mindre medicin til ældre, som Københavns Kommune er parat til at gennemføre. Den triste baggrund er, at op mod hver tredje plejehjemsbeboer over 65 år i Københavns Kommune får den slags medicin.

En konsulent fra Ældre Sagen kommenterede forleden problemstillingen med, at plejehjemmenes personale ved for lidt om de ældres symptomer, og at lægerne generelt er for hurtige til at udskrive medicinen. Med kendskab til forholdene på plejehjem burde man nok supplere med, at hensynet til personalets bekvemmelighed tilsyneladende også kan være drivkraften, når medicinen ordineres. Sløvende medicin til urolige demente beboere er et velkendt fænomen. DET ER SKRÆMMENDE statistik, fordi den reelt for

Del artiklen