• For abonnenter

Følgegruppe på sidespor

Det var med bestyrtelse, jeg erfarede, at bygge- og teknikudvalget agtede at fremføre forslag om at opføre et parkeringsanlæg under Vesterbrogade.

Jeg har siden maj måned 2001 været medlem af en følgegruppe nedsat af Vej & Park, der arbejder med udarbejdelse af Trafikplan Vesterbro. Gruppen består af 40 frivillige medborgere samt projektmedarbejdere fra forvaltningen.

Følgegruppen er blevet orienteret om, at projekter, der var besluttet, havde den ingen indflydelse på; kun på de fremtidige, dvs. forslag efter maj 2001.

Følgegruppen har arbejdet ud fra en grundholdning om, at den endelige Trafikplan Vesterbro skulle tilgodese både bløde og

Del artiklen