• For abonnenter

Plejehjem: Mennesker før penge

"2001 er året, hvor befolkningen virkelig har magt. Året, hvor befolkningen vælger en ny borgerrepræsentation. Jeg skal opfordre befolkningen til at stemme de ældrefjendske partier ud af BR."

SJÆLDENT HAR så få navngivne borgerrepræsentanter været årsag til så mange menneskers ulykker, lidelser og depressioner.

I juni 2000 traf medlemmerne fra Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikal Venstre og CD i Københavns Borgerrepræsentation (BR) beslutning om at lukke flere hundrede plejehjemspladser. Beslutningen hvilede på et fuldstændigt usagligt grundlag. Gentagne gange har Solidarisk Alternativ (SOL) og undertegnede påpeget, at behovet for plejehjem ikke er faldend

Del artiklen