• For abonnenter

Kommune samler sine ældreboliger

Omsorgscentret Rosenlund får sandsynligvis 56 og ikke 28 nye ældrevenlige boliger. Gladsaxe Kommune, der har afsat ca. 8 mio. kr. til etablering af 28 nye ældrevenlige boliger nær omsorgscentrene Rosenlund og Møllegården, lægger nu op til, at alle de 56 boliger i stedet bygges i tilknytning til omsorgscentret Rosenlund. Det skyldes bl.a., at arealet ved Møllegården i øjeblikket benyttes til nyttehaver og radiomaster, der ejes af Tele Danmark. Ventelisten til beskyttede boliger og ældreboliger nær omsorgscentre er i øjeblikket på 135 personer i Gladsaxe Kommune. tb

Del artiklen