• For abonnenter

Foregangslandet

For 10 år siden vedtog FN med Danmark som den egentlige drivkraft en strategi for støtte til verdens oprindelige folk. Det blev et vigtigt skridt i retning af at give dem medindflydelse på deres egen situation og forbedre de ofte ringe livsvilkår og rettigheder - herunder menneskerettigheder, de som oftest frister som truede folk.

Ved udgangen af 10-året har Udenrigsministeriet ajourført sin strategi, og Danmark har atter markeret sig internationalt ved på baggrund af egne erfaringer i udviklingslande at udarbejde en vejleding for god praksis - en slags værktøjskasse for organisationer m.fl. i det såkaldte sektorarbejde, som har vist sig at have store praktiske problemer med at udvikle oprindelige folks rettigheder.

I mange tilfælde skal der fortsat ydes en ganske betragtelig indsats, inden der er opnået blot tålelige til

Del artiklen