Dette er en kronik skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her.

Et landbrug med fremtid

Kronikørerne præsenterer her en ny finansieringsmodel for etablering af økologisk landbrug. Vi skal alle være med, lyder opfordringen.

Artiklens øverste billede
Illustration: Rasmus Sand Høyer

Landet derude med alle sine marker, skove, søer, bakker, udsigter og fjorde har vi vel en følelse af, er noget fælles. I hvert fald er landet derude noget, de fleste føler for. Og det er ikke mange år siden, at de fleste af os var tæt knyttet til landbruget og havde aner derude. Danmark er jo, på godt og ondt, et landbrugsland. Faktisk bor vi i det mest intensivt opdyrkede land i Europa. Hele 55 pct. af landet bliver pløjet, gødet og i de fleste tilfælde også sprøjtet hvert år.

Så selv om de gamle familiebånd til landet ikke eksisterer længere, har vi landbruget og landet tættere inde på livet end så mange andre befolkninger, vi sammenligner os med.

Og landbruget fylder stadig meget i vores bevidsthed. Det er her, vores mad kommer fra, det er her, naturen skal finde plads, og det er her, vores drikkevand dannes. Vi elsker, at vi kan bore et hul i jorden og pumpe det klare og rene vand op og sende det direkte ud i vores vandhaner. Vi elsker, at vi kan nyde det dejlige liv derude på landet – noget af det kalder vi natur, selv om det nogle gange bare er et gærde, et vandhul eller et oldtidsminde.

Men det er trange tider for det rene vand, den biologiske mangfoldighed og de naturrige elementer i landbrugslandskabet. Men noget, som man ikke lige tænker på, når man kigger ud på landskabet, er landbrugets ufatteligt store gæld. Landbrugerhvervet tynget af en gæld, der nærmer sig 375 mia. kr., er som en bombe. Ikke bare under den enkelte landmands økonomi, men også under landbrugets fremtid og samfundsøkonomien.

Der er røde tal på bundlinjen for både landbruget og for naturen.

Naturen er presset, og der er brug for en kursændring. Der er brug for, at vi tænker nyt på en måde, hvor der er mere plads til både natur og mennesker ude på landet. Vi har ikke brug for mere kemi, vi har brug for mindre. Vi har brug for mere plads til det uregerlige, og vi har brug for mere plads til naturen og til dem af os, der bor derude, og som færdes i landskabet.

Kort sagt er der brug for mere økologi. Økologien har vist sig at være bæredygtig i ordets egentlige betydning. Den økologiske landmand klarer sig økonomisk bedre end sin konventionelle kollega. Der er mere natur på og omkring de økologiske marker. Drikkevandet slipper for gift, og der skabes flere arbejdspladser og mere fasttømrede fællesskaber på de økologiske bedrifter. Danmark er verdensmester i økologi. Vi er det land, der pr. indbygger køber allermest økologi, og vi producerer og eksporterer mere år for år. Forbrugerne har i høj grad været med til at drive udviklingen ved at have taget økologien til sig. Nu er det muligt at engagere sig endnu mere i den økologiske omstilling ved at investere i den.

Bag idéen står Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening, der i tæt samarbejde har skabt en ny finansiel mulighed. Danmarks Økologisk Jordbrugsfond (DØJ) er en selvstændig fond, som gennem sit datterselskab, Dansk Økojord A/S, udsteder aktier, der skal bruges til opkøb af landbrug, der kan omlægges til økologi.

Normalt handles ejendomme fra landmand til landmand. Men fordi ejendommene bliver større og større og hermed også dyrere, er det rigtig svært for en ung nyuddannet landmand (m/k) at komme i gang på sin egen gård. Det skal fonden råde bod på. Med kapital fra alle os, der vil en forandring, og med den menneskelige kapital, som den unge entusiastiske økolog kan byde ind med, så er det Dansk Økojord A/S’ opgave at finde det rigtige match af jord og landmand.

Der er brug for, at vi tænker nyt på en måde, hvor der er mere plads til både natur og mennesker ude på landet. Vi har ikke brug for mere kemi, vi har brug for mindre.

Perspektivet er stort. Det er jo ikke en naturlov, at landbruget finansieres som i dag med kreditforeninger og banker, der primært tænker i økonomisk afkast. For landbrugets vedkommende burde finansiering handle om at maksimere nytten for såvel den enkelte landmand som for samfund ved langsigtet at investere i sundhed, frugtbarhed, ressourcebeskyttelse, biologisk mangfoldighed og et klima, der ikke går amok. Bæredygtighed er ikke indbygget i dagens kreditsystem. Ikke engang pensionskasserne kan lovligt »bare« investere i en sund fremtid, hvis de ikke kan konkurrere på renten. Men det kan vi danske borgere. Det er os, der er løsningen.

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond tilbyder en investering, der giver tredobbelt afkast. Et beskedent økonomisk afkast i form af mere natur og renere drikkevand og et afkast i form af nye, dygtige landmænd på de danske gårde.

Rigtigt mange har en opsparing, der måske lige nu ikke giver nogen rente. Andre har brug for at finde et egnet investeringsobjekt, som kan bruges med god samvittighed. Og nogle af os vil bare rigtigt gerne sikre maksimal mulighed for at støtte de unge og sikre omlægningen til økologi. Dansk Økojord A/S kommer til at stå for investeringerne og for at finde de rette gårde og landmænd. Vi sigter på et afkast til investorerne på 1-2 pct. og en rente til landmændene på ca. 4 pct. Det er en konkurrencedygtig rente, der gør, at landmanden kan koncentrere sig om det, som han er god til – nemlig at drive jorden og passe dyrene. Mange unge landmænd kan ikke komme i gang i dag. Når de går til banken med et sundt økologisk projekt, kan de alligevel blive mødt med en afvisning, netop på grund af en udbredt og misforstået skepsis mod økologien i den finansielle sektor. Det er her vores initiativ kan gøre den helt store forskel.

Jo flere der investerer, jo flere muligheder. Og er der det helt rigtige medspil, så er vejen banet til et nyt vindmølleeventyr. Dengang, da danske vindmøller var noget nyt, var det folkeaktier, der sikrede, at de første store parker blev en realitet. Det er flere årtier siden nu, og i dag er Danmark ikke bare førende med vindmølleteknologi og eksport, men nærmer sig også at blive selvforsynende med strøm fra vedvarende energikilder. Det var en drøm i 1990-erne, i dag er det virkelighed.

Det økologiske landbrug har været undervejs længe. Det er inde i en konstant vækst, hvor det er afgørende, at der er en passende balance mellem produktionen og markedets efterspørgsel. Forbrugerne er villige til at betale en vis merpris og dermed en pris, som i langt højere grad afspejler en reel pris på vore fødevarer.

Ca. 10 pct. af det danske fødevaresalg i detailhandlen er i dag økologisk. Når det ikke er større endnu, skyldes det dels en træghed i omlægningen som følge af tillid til fremtiden og vanskeligheder for den enkelte med at omstille. Dels at forbrugerne reagerer trægt på en pris, der især for visse varegrupper er klart højere og opleves som luksus. Prisforskellene bør udjævnes, men det kan kun ske ved, at det konventionelle landbrugs reelle omkostninger bliver lagt på varerne, at økologerne ikke påtvinges en unfair priskrig i detailleddet, og at supermarkederne ikke tager større avance på økologiske varer end ikkeøkologiske.

Mens vi arbejder for at skabe nye rammer for landbruget, som kan gøre det mere konkurrencedygtigt og rentabelt at drive det økologisk, så er en af løsningerne – ligesom at der betales en merpris for varerne – at gå med som samfundsborger og levere en investering, der på tilsvarende vis understøtter en langtidssikring af det danske landbrugserhverv og vores fælles natur og miljø.

Der er således tale om en sund idealistisk investering på helt tilsvarende måde som i det daglige forbrug. Hverdagens køb af økovarer er også mere end en investering i vores eget sundhed. Det er en investering i en bæredygtig fødevareproduktion med plads til en rig natur. Helt på samme måde med købet af aktier i Dansk Økojord A/S.

Med andre ord kan kredsen sluttes og investeringen kan medvirke til, at den konstante økologiske vækst kan fortsætte og endda med stigende hastighed.

Der er stadig langt fra 10 pct. til 100 pct. af landbruget. Men godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt, og med den gænge, som vi kan se udviklingen er inde i, er der kun god grund til at tro på projektet.

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen