<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Kommentar: Vi må få et realistisk forhold til ”Stor-Mellemøsten”

For 70-75 år siden havde Europa millioner og atter millioner af flygtninge. De blev integreret i nærområderne gennem forsoning, samarbejde og hårdt arbejde.

Kommentar: Nyt reformspor bryder med 10’ernes neoliberale recepter

Regeringen vil løse mange af de samme samfundsproblemer som forgængerne, men med et andet og bredere perspektiv. Socialdemokratiet vender tilbage til ”social ingeniørkunst”.

Kommentar: Medieeliten lægger selv grunden til fake news

En stor del af befolkningen tvivler på, at medierne giver et korrekt billede af, hvad der sker. Og desværre: De har en pointe.

Kommentar: Får vi valg efter sommerferien, bliver det “Mette eller kaos”

Historien gentager sig ikke, men sætter spændende tanker i gang. Et turbulent efterår kan tvinge Mette Frederiksen i Staunings fodspor.

Brudflader

Lars Olsen er journalist og forfatter med stærk social indignation som litterært brændstof. Han har skrevet flere dagsordensættende debatbøger, bl.a. ”Elitens triumf”.

Lars Olsen er en kyndig politisk iagttager med observationspost på den klassiske venstrefløj og en engageret advokat for de oversete grupper i uddannelseskapløbet.

Han har været stålsat politisk ukorrekt i ghettodebatten baseret på sine oplevelser på Nørrebro i København, som han endte med at flytte fra.

Premium Tophistorier