Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Vi har stemmeret, men har vi også valgret?

I nogle lande, som vi i øvrigt ikke ønsker sammenligning med, har vi set, at politiske ledere lader sig opstille til ”demokratisk valg”, som de derefter ikke overraskede ”vinder”. Man giver altså folket lov til at gennemføre en valghandling.

Vi kalder ofte disse lande for ”udviklingslande” og støtter dem gerne med udviklingsbistand, så de kan lære at forstå de demokratiske principper og lære at udvikle deres egne demokratier – for vi mener jo at vide, hvordan et ægte demokrati skal fungere.

Men hvordan praktiserer vi det så selv? Ja, overfladisk set ser det eksemplarisk ud. Vi har et repræsentativt demokrati, og sådan skal det jo være, men i praksis har de politiske valgprocedurer på finurlig vis og understøttet af gode argumenter udviklet sig, så politikereliten er beskyttet mod for megen indblanding fra os almindelige vælgere.

Vi har stemmeret, hvilket betyder, at vi kan stemme på de kandidater, som partierne og deres bagland har opstillet – men har vi også valgret? Ja, det har vi i princippet,men i realiteten kan de politiske partier få valgt de personer, de ønsker, og dette uanset hvad vælgerne så end måtte mene.

Afmagt over for systemet

Det betyder, at politikere, der ved deres opførsel har mistet vælgernes tillid og respekt som følge af, at de har opført sig tåbeligt, har løjet eller svigtet eller af anden grund er blevet uønsket af vælgerne, alligevel kan opnå genvalg, ved at de får tildelt såkaldt ”sikre kredse”, hvilket så betyder, at de med overvejende og stor sandsynlighed opnår genvalg, og vælgerne sidder tilbage med en følelse af afmagt over for systemet.

Politik er ikke mere kun partipolitik – det handler også i høj grad om, hvordan denne politik bliver udøvet, og her er det personlige aspekt blevet en tungtvejende faktor. Vi vil have mulighed for at indvælge personer, der har opført sig, så de har opnået vores tillid og respekt, og vi vil have mulighed for, at ”tågehornene” og andre utroværdige karrierepolitikere kan ”fravælges”, hvis de ikke personligt opnår tilstrækkelig opbakning på valgdagen.

Konklusionen er enkel: Politikerne har udviklet valgprocedurerne, så man har skaffet sig en form for ”barriere” og bekvem afstand til vælgernes indblanding.

Vi kan få lov til at stemme, javist, men vi kan ikke som almindelige vælgere få lov til at bestemme, hvem vi vil foretrække som vore repræsentanter. I så fald er der vel reelt tale om et pseudodemokrati.

Det siges, at der ikke er noget, der kommer af sig selv undtagen lommeuld, og politikerlede er da heller ikke opstået af sig selv, men er ”med stor succes” skabt af politikerne selv.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen