Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

En vild skov er lys og levende

De danske skove er i dag mørke og døde og rummer kun fragmenter af den naturlige danske skovs rige dyre- og planteliv. Intensivt skovbrug, opdyrkning og jagt har ødelagt værdierne, og for eksempel ørne, ugler og spætter er et sjældent syn for skovgæsten.

Gnavere, krybdyr, flagermus og bier ligeså.

Ifølge statens seneste opgørelse over naturens tilstand er alle danske skovtyper i stærk ugunstig bevaringsstatus, og den største synder er intensiv skovdrift.

Noget må gøres, og den billigste og mest effektive løsning er at genskabe den tabte biodiversitet ved at lade flere naturområder ligge urørte.

Det er en enkel og videnskabeligt funderet løsning, som skovrider emeritus Morten Elbæk Jørgensen ikke desto mindre kalder for noget »pjat« 31/3 i Jyllands-Posten. Et bizart synspunkt, eftersom et samlet nationalt skovpolitisk udvalg – inklusive skovdyrkerne selv – ønsker at skabe en skov, der er rig på liv. En skov, som ikke skal producere høje lige træer til tømmer, men får lov til at passe sig selv og skabe plads til en rig biologisk mangfoldighed, der inkluderer prægtige fugle som flagspætte, ellekrage og hærfugl.

En spændende og varieret natur frem for tømmerskovenes monotone mørke, der kun har meget lidt at gøre med, hvordan en lysåben naturskov faktisk vil tage sig ud.

Mangel på føde

For at redde vores trængte arter er det vigtigt, at vi forstår årsagen til, at de mistrives, som er ganske simpel: mangel på føde og levesteder.

Løsningen på problemet ligger, ifølge rapporten fra Natur- og Landbrugskommissionen 2013, lige for: Kommissionen vurderer, at urørt skov er den mest omkostningseffektive måde at fremme biodiversiteten på.

Urørt skov er urørt af produktion – men besøgende gæster er selvfølgelig meget velkomne.

I urørte skove er både naturlig vandstand og store planteædende dyr vigtige, og derfor skal områderne hegnes ind. Modsat Morten Jørgensens opfattelse vil det ikke skabe overpopulation og sultedød inden for indhegningen, for skulle der opstå problemer, kan vi selvfølgelig regulere så minimalt som muligt.

Anderledes indbydende

De bedste eksempler på hegnede, offentligt tilgængelige naturområder i dag er Lille Vildmose og Jægersborg Dyrehave, der begge er åbenlyst anderledes indbydende end det dystre billede, som Morten Jørgensen forsøger at male frem.

Verdens Skove vil derfor opfordre politikerne til at udlægge 47.000 ha skov til urørt skov – til gavn for naturen og til glæde for danskerne.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen