Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Fejl, misforståelser og usandheder

Dong Energy står langt stærkere i dag end for 18 måneder siden.

Artiklens øverste billede

Ole Krogsgaard har de seneste måneder haft en række indlæg i JP, hvor han har udtrykt sin modstand mod den kapitaludvidelse, som Finansministeriet og Dong Energy nyligt har gennemført. Senest fremførte Ole Krogsgaard i JP 15/3 nogle markante fejl og misforståelser og desværre også nogle grove usandheder. Vi gør hermed endnu et forsøg på at rette op på misforståelserne.

Ad 1. Påstanden om en interessekonflikt for ledelsen er stadig ikke korrekt. Aftalen om indskud af egenkapital – herunder prisen – er indgået imellem selskabets eksisterende og nye aktionærer. Ledelsen har ikke været part i aftalen.

For så vidt angår årsregnskabet for 2013, har vi gennem hele 2013 forventet et resultat (EBITDA), der var markant bedre end 2012. I juni 2013 udmeldte vi forventninger i niveauet 13-14 mia. kr. og opjusterede siden til 13,5-14,5 mia. kr. Disse forventninger har været kendt af både offentligheden og investorerne, og den forbedrede 2013-indtjening er således reflekteret i prisen. Prisen på Dong Energy er fuldstændig på linje med værdiansættelsen af tilsvarende, europæiske selskaber.

Ad 2 og 3. Værdien er baseret på forventningerne til den fremtidige indtjening og de fremtidige pengestrømme i koncernen. De af OK omtalte nedskrivninger på oliefelter var en følge af begivenheder, som indtraf i 2013. Det er almindelig regnskabspraksis og skyldes typisk, at forventningerne til det fremtidige cashflow og dermed værdierne af de pågældende aktiver er blevet forringet. Vi kan fuldstændig afvise enhver anklage om, at DE skulle have manipuleret sit regnskab ved hjælp af nedskrivningerne. Vi havde selvsagt helst været nedskrivningerne foruden.

Ad 4. Som vi forklarede i vort tidligere svar, er DE’s kreditværdighed baseret på nøgletallet FFO/nettogæld. Dette nøgletal faldt fra 38 i 2010 til 8 i 2012, hvilket skal ses i forhold til, at Standard & Poors i samme periode øgede kravet fra 20-25 til 25-30. Dermed står det klart, at vi ikke kunne undgå yderligere en nedgradering af vores kreditværdighed uden indskud af egenkapital eller en meget markant opbremsning i vores investeringer.

OK insinuerer, at DE bevidst har givet et fejlagtigt indtryk af koncernens finansielle stilling. Det kan vi på det kraftigste afvise. Ud over, at det ville være ulovligt, er det vanskeligt at se, hvorfor vi skulle ønske at gøre det.

Ad 5. Værdien af DE er bestemt af det forventede fremtidige cashflow i koncernen og størrelsen af koncernens nettogæld. Over de seneste år er indtjeningen fra selskabets historisk største indtjeningskilder, de termiske kraftværker og gaskontrakter faldet kraftigt, og samtidig er koncernens nettogæld vokset markant som følge af omfattende investeringer. OK overser fuldstændig, at den kraftige stigning i koncernens nettogæld har reduceret markedsværdien af DE’s egenkapital.

Ad 6. DE har på ingen måde misinformeret om medarbejder-aktieprogrammet. OK har til gengæld undladt at sætte sig ordentligt ind i programmet. Sagen er, at medarbejdere og ledere i DE for egne penge kan købe aktier i deres arbejdsplads. Hvis DE frem til en børsnotering klarer sig godt i forhold til andre europæiske energivirksomheder, kan det om nogle år udløse bonusaktier til medarbejderne. Det kræver dog, at man i de mellemliggende år ikke opsiger sin stilling. Der er således tale om et program, som har til formål at fastholde koncernens ledere og medarbejdere og give dem en bonus, hvis virksomheden klarer sig godt. Langt de fleste større danske virksomheder har lignende programmer.

Ad 7. OK’s forsøg på at skyde DE’s ledelse nogle forkerte motiver i skoene er en grov påstand uden hold i virkeligheden. Han prøver at tørre sine insinuationer af i mediernes omtale af sagen, men det ændrer ikke ved fakta: DE’s koncernchef, Henrik Poulsen, har ikke haft nogen form for personlig relation til Goldman Sachs forud for processen. Det havde HP heller ikke, da han var ansat hos KKR/Capstone. Vi afviste det meget klart i vort seneste svar, og det bliver ikke mere rigtigt af, at OK ignorerer vores blanke afvisning og gentager en helt grundløs påstand.

Konspirationsteori

Ad 8. At OK mener, at hele transaktionen imellem den danske stat, Goldman Sachs, ATP og PFA skulle bære præg af, at en medarbejder fra Dong Energy engang har studeret sammen med en medarbejder hos Goldman Sachs illustrerer meget godt, at hans kritik kører langt ud ad en konspirationsteoretisk tangent.

Ad 9. På spørgsmålet om, hvorvidt staten gav lige muligheder for alle potentielle bydere, er svaret klart ja. Og der er intet mærkeligt i hverken put option eller den såkaldte "vetoret". Alle andre tilbudsgivere bad også om beskyttelse af deres position som minoritetsaktionær i en statskontrolleret virksomhed, og de bad også alle om en såkaldt put option på hele eller dele af investeringen.

Ad 10. Det er vanskeligt at svare på Ole Krogsgaards afsluttende sammenkobling til lov om finansiel virksomhed, da pointen ikke står klart.

For bare 18 måneder siden stod DE over for betydelige finansielle udfordringer, som truede med at underminere værdiskabelsen i virksomheden. Siden da har vi gennemført en handlingsplan, som har fokuseret virksomhedens strategi, ryddet op i dens aktivportefølje, styrket indtjeningen og tilvejebragt mere end 30 mia. kr. til at genetablere koncernens investeringskapacitet.

Den fokuserede indsats betyder, at DE fortsat indeholder et stort potentiale, som i høj grad skal komme det danske samfund og den danske stat og dermed danske skatteydere til gavn. Dong Energy står langt stærkere i dag end for 18 måneder siden.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen