Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Klare mål, viden og tillid

Der er behov for at se med friske øjne på, hvordan vi løser opgaverne i den offentlige sektor.

Artiklens øverste billede

Der er behov for at modernisere den offentlige sektor. Selvom regeringen vil bruge lidt flere penge på den offentlige sektor hvert år frem mod 2020, vil der fortsat være snævre rammer. Der er et demografisk pres, og der er en forventning om f.eks. gode skoler, god social indsats og ældrepleje. Der er således behov for at se med friske øjne på, hvordan vi løser opgaverne i den offentlige sektor.

I den forbindelse er tillid og samarbejde centrale elementer i at skabe en velfungerende offentlig sektor kendetegnet ved engagerede og motiverede ledere og medarbejdere.

De syv principper

Det er det, der er kardanakslen i de syv principper for samarbejde om modernisering, der ligger i regeringens aftale med parter på det offentlige arbejdsmarked. Her vil vi fremme den gensidige tillid og det målrettede arbejde i samarbejde med borgerne. Vi vil styrke fagligheden i indsatsen, og vi vil fremme brugen af metoder, som vi ved virker.

Indsatsen skal hvile på den bedst tilgængelige viden og troen på, at det er bedre at vide, hvad der virker, end at nøjes med at tro. Man plejer at sige, at kæden kun er så stærk som det svageste led. Det er vigtigt, at vi alle sammen arbejder sammen om de syv principper.

Et forpligtende samarbejde

Som socialpædagog og tillidsrepræsentant ved Michael S.L. Møller, at der behov for, at offentligt ansatte føler sig værdsatte og inddragede. At de mærker, at der er tillid til deres daglige indsats.

Som fagforeningsformand for landets 38.000 socialpædagoger ved Benny Andersen, at det giver langt større resultater at indgå i et forpligtende samarbejde med arbejdsgivere og det politiske niveau. At de faglige organisationer aktivt beslutter at være en del af løsningen og tager deres del af ansvaret og går konstruktivt ind i samarbejdet.

Og som finansminister ved Bjarne Corydon, at det er uhyre vigtigt, at vi lykkes med at udvikle den offentlige sektor og hele tiden arbejder på at gøre den bedre, hvis vi skal imødekomme et berettiget ønske om gode skoler, omsorgsfuld pleje, de bedste behandlinger og støtte til landets mest udsatte.

I den forbindelse er det en forudsætning, at vi arbejder målrettet med at øge kvaliteten, effektiviteten og trivslen på de offentlige arbejdspladser.

Vi ser arbejdet med de syv principper som en væsentlig del af moderniseringen af den offentlige sektor. En vigtig del af dette arbejde er at sætte nogle få, men klare mål, som giver mening for både dem, der har ansvaret for at sætte den overordnede retning – dvs. politikerne, og dem, der skal realisere målene i praksis – dvs. ledere og medarbejdere.

Hvis man har for mange mål, er der ingen styring, og resultatet risikerer at blive uproduktivt bureaukrati, som flytter fokus og ressourcer fra kerneopgaverne. Omvendt kan man ikke prioritere og træffe de rette valg uden de helt afgørende mål som ledetråd.

Den positive forskel

Det handler jo ikke om, at vi bare slipper tøjlerne og giver los, hverken når det kommer til økonomien eller til metodefrihed i indsatsen. Vi er tværtimod nødt til i fællesskab at se på, om vi bruger de penge, der er, bedst muligt. Det skal vi gøre ved at blive skarpere på at vide, hvad der virker, og så gå målrettet efter det.

Hvis vi bliver dygtigere til at lade os styre af, hvad der rent faktisk virker, så vi får mest muligt for pengene, vi sikrer kvalitet i indsatsen, og at alle bidrager med det, der gør en positiv forskel for danskerne.

Et eksempel på en arbejdsplads, der er langt fremme i forhold til at tænke nyt og gøre tingene anderledes, er Bofællesskabet Edelsvej i Esbjerg, hvor MSLM er valgt som tillidsrepræsentant. Her sætter de sig klare mål for opgaveløsningen og kvalitet af deres indsats. De gør kompetenceudvikling og videndeling til en fælles sag.

Ikke mindst lægger de stor vægt på, at deres indsats er baseret på mål for og viden om, hvad der virker. De har taget handskerne af og indført nye måder at arbejde med styring og evidensbaserede mål i det daglige arbejde – og de langsigtede strategier. Det har ikke bare givet en pris som Danmarks bedste arbejdsplads – det har også givet glade medarbejdere, der yder deres bedste, fordi de og deres faglighed bliver inddraget i udviklingen.

Bofællesskaberne på Edelsvej er et godt eksempel på en arbejdsplads, der har gjort indholdet af tillidsreformens syv principper til virkelighed og vist, at det kan lykkes.

Gode offentlige ledere

Arbejdet med at gøre de syv principper til anvendelig virkelighed sker hver dag. Det sker via en oprustning af offentlig ledelse ude på institutionerne og i forvaltningerne. Der skal skubbes til uddannelsen af gode offentlige ledere, og vi skal på ”den anden side af bordet” vise de offentlige ledere, at vi er villige til at lægge et seriøst stykke arbejde – til en ordentlig pris.

Vi skal være villige til at blive set i kortene og målt på vores faglighed og indsats.

Fra vores tre forskellige steder i kæden at se, står vi lige nu med en enestående mulighed for at gøre vores offentlige sektor stærkere og bedre. Hvis vi løfter opgaven sammen i en aftale baseret på tillid og samarbejde.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen